เสมา1อ้างไม่คุ้มค่า 1ทุน1อำเภอ สั่งชะลอรุ่น3

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ แฉ 1 ทุน 1 อำเภอไม่คุ้มค่างบประมาณที่รัฐต้องเสีย ชี้เด็กเรียนเมืองนอกไม่ไหวขอกลับมาเรียนไทยอื้อ ในขณะที่ส่วนหนึ่งทิ้งทุนหนีไปแต่งงาน สั่งตั้งคณะทำงานเตรียมปรับเงื่อนไข เพื่อประโยชน์โดยรวม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าววันนี้ (4 ส.ค.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ ได้หารือโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น มีการอนุมัติให้ทุนเด็กไทยเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ รวม 1,800 คน โดยใช้เงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนไปแล้ว 5,000 ล้านบาท หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยุติการสนับสนุนโครงการรัฐต้องมีภาระจัดสรรงบ ประมาณเพิ่ม เติมอีก 5,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป รวมนักเรียนในโครงการต้องใช้งบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่านักเรียน 1,800 คนที่ได้รับทุน เรียนจบแล้ว 234 คน จบในประเทศ 157 คน จบต่างประเทศ 77 คน แบ่งเป็นรุ่น 1 จบ 229 คน ส่วนรุ่น 2 จบแล้ว 5 คนในประเทศไทยทั้งหมด มีเด็กที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตัดสินใจให้ยุติการเรียนในต่างประเทศ กลับมาเรียนต่อในไทย 227 คน และมีนักเรียนถูกให้ออกจากทุน 29 ราย เพราะจำนวนหนึ่งไปแต่งงานกับชาวต่างประเทศและไม่ยอมเรียนต่อ เมื่อมีคำสั่งให้กลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทยก็ไม่กลับจึงจำเป็นต้องสั่งให้ ออกจากทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า จากการพิจารณาเงื่อนไขโครงการเดิมพบว่า ให้เรียนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 7 ปี และไม่มีข้อผูกมัดว่าต้องชดใช้ทุนเพียงแต่ต้องกลับประเทศไทย ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีนักเรียนทุนยื่นขอเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง อาทิ เปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียน ขอกลับมาเรียนต่อในประเทศไทย หรือขออยู่ต่อต่างประเทศเมื่อเรียนจบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขเดิมมีปัญหา ไม่คุ้มกับงบประมาณของประเทศที่เสียไป จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสม โดยอาจต้องกำหนดให้มีการชดใช้ทุนในกรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

"ผม คงยังไม่สรุปว่าโครงการนี้สำเร็จหรือล้มเหลว จนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกโครงการ แต่ที่สรุปได้ตอนนี้คือเป็นโครงการที่มีปัญหามากโครงการหนึ่งที่จะต้อง ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ได้สั่งให้ชะลอการคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 ไว้ก่อน เพราะรุ่น 1-2 ก็ยังมีภาระงบประมาณอีก 5,000 ล้าน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางปรับปรุงเงื่อนไข เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา : http://www.thairath.co.th

0 ความคิดเห็น: