ประชาสัมพันธ์จัดค่ายโอดอสแค็มป์ ครั้งที่ 2

สำหรับกิจกรรมค่ายโอดอสแค็มป์ในหัวข้อ"ค่ายโอดอส เพื่อน้อง" ได้กำลังจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 สำหรับกิจกรรมครั้งแรกนั้นเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอรุ่นที่1 ประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเมื่อกลางปี 2548 ที่โรงเรียนหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สำหรับกิจกรรมค่ายโอดอสเพื่อน้องในปีนี้(โครงการสำหรับกลางปีหน้า) กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ สรุปแนวคิดเห็นสำหรับในการกิจกรรมต่างๆ โดยเปิดให้บรรดาเพื่อนๆชาวโอดอสทั้งหลายทั้งรุ่นที่1รุ่นที่2 จากทุกที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หากใครมีความสนใจสามารถสอบถาม เสนอแนะข้อมูลในลักษณะต่างๆเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

http://www.odos-online.com