ประกาศ : ทุนการศึกษาของ นทร. โครงการฯ รุ่่น 1-2


สำนักงานผู้ดูุแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายชี้แจงจาก กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ สำนักงาน กพ. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 เรื่อง กระแสข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษา ของ นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1- 2
จึงขอแจ้งให้ นทร. ทุกท่านทราบสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และ แนะนำแนวทางปฏิบัติ ดังเอกสารที่แนบมานี้
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Click here to views the document (PDF)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
18 มิถุนายน 2550
http://oeaparis.free.fr

"วิจิตร"ย้ำให้ทุนท้องถิ่นต้องเลี่ยงภาษาอังกฤษ

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 3 ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เคยเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 3 โดยส่งนักเรียนชั้นม.6 ไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 432 ทุน แต่ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้ศธ.มาทบทวน เนื่องจากมีรัฐมนตรีหลาย กระทรวงตั้งข้อสังเกต เช่น ควรให้เด็กไปเรียนในประเทศที่สอนภาษาอังกฤษด้วย และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสถานที่เรียนเป็นความต้องการของท้องถิ่นและเมื่อเรียนจบกลับมาแล้วมีตำแหน่งงานให้จริงหรือไม่ และทำไมไม่มีสัญญาผูกมัด ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะยืนยันข้อเสนอดังกล่าวกับ ครม.อีกครั้งศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุน ตนได้ยืนยันว่าในระยะ 3-5 ปีแรกของทุนควรไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เนื่องจากที่ผ่านมามีการส่งคนไทยไปเรียนต่างประเทศจากทุนของรัฐบาลหรือการที่คนไปเรียนด้วยทุนส่วนตัวในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมากแล้ว แต่ยุคปัจจุบันเราต้องติดต่อกับประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น หากไม่เตรียมคนไว้ก็จะทำให้อยู่อย่างลำบากในยุคนี้“ปัจจุบันใครจะคิดว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีบทบาทโดดเด่นสำคัญ และไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศฝรั่งเศสจะไม่มีบทบาทสำคัญจนเดี๋ยวนี้คนไทยเกือบจะไม่เรียนภาษาฝรั่งเศสกันแล้ว ซึ่งผมขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะเปิดให้นักเรียนที่รับทุนไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะหากเปิดให้เรียนทุกคนก็จะเลือกเรียนภาษาอังกฤษกันหมดก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้” ศ.ดร.วิจิตร กล่าว.
www.moe.go.th
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2550

อนุมัติทุนพัฒนาท้องถิ่นเรียนต่อ วิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงในฝรั่งเศส

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้นำกรณีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น"ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" มาหารือร่วมกัน ได้แก่ กรณีนายสุทธิชัย ใจติ๊บ ซึ่งได้รับทุน รุ่นที่ 1 ปี 2547 จาก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Grenoble 1 หลักสูตร 3 ปี ในประเทศฝรั่งเศส ที่ได้แจ้งความประสงค์จะขอศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงโดยจะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Grenoble และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และจะต้องใช้เวลาศึกษา รวมแล้วประมาณ 5 ปีศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็นระบบการศึกษาเฉพาะสำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศ ที่ทำการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง ด้านรัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ จากกรณีนี้ ที่ประชุมเห็นควรว่าจะผ่อนผันให้ตามที่ขอ เพราะระยะเวลาในการศึกษาไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดคือ ระยะเวลาในการเรียนภาษา และศึกษาต่อไม่เกิน 7 ปี รวมทั้งเห็นชอบให้มีการติดตามประเมินผลและสร้างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ดูแลเด็กที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นต้น

www.moe.go.th
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--พิมพ์ไทย