เศร้าทุนอำเภอรุ่น 3 ยังไม่ได้เกิด

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุน รุ่น 2 ซึ่งทำไฟไหม้หอพักที่ประเทศสวีเดนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์สร้างความเสียหาย เป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาท โดยที่ประชุมเห็นว่า แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เนื่องจากเป็นนักเรียนทุนที่ยากจน หากไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กก็จะขาดกำลังใจ ที่จะเรียนต่อ เพราะต้องเสียดอกเบี้ยให้สถานที่พักร้อยละ 8 ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกระทรวงการคลัง แต่ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยทางโครงการฯจะหักค่าใช้จ่ายของนักเรียนเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบ
นางศรีวิการ์ กล่าวต่อไปว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศด้วย โดยอาจระดมทุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) น่าจะมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทุนที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.ได้รับเรื่องไปพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ทำให้เด็กได้ตระหนักและระมัดระวังมากขึ้น เพราะมีส่วนรับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
“สำหรับการดำเนินการรุ่นที่ 3 ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าต้องชะลอไปก่อน เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติงบฯจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้เสนอขอใช้งบฯกลาง 180 ล้านบาท และงบฯผูกพัน 7 ปี อีก 4,900 ล้านบาท สำหรับนักเรียนทุน 1,003 คน แบ่งเป็น สายสามัญ 927 คน และอาชีวศึกษา 76 คน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ซึ่งอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า นักเรียนต้องกลับมาใช้ทุน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความต้องการนักเรียนทุนที่จบสายวิชาชีพโดยตรงกลับเข้ามาทำงานในสถาบัน อาชีวศึกษา ซึ่ง 2 รุ่นที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ เนื่องจากไม่มีอัตรารองรับ”นางศรีวิการ์ กล่าว.--จบ--


ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ธ.ค. 2551

ศธ.ชะลอ 1อ. 1ทุน รุ่น3 ตั้งกองทุนช่วยนร.ต่างประเทศ

ศธ.ชะลอโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่นที่ 3 หลังครม.ยังไม่ได้อนุมัติงบ 4.9 พันล้าน พร้อมผนึกกระทรวงการต่างประเทศประสานคลังจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนรุ่น 2 เรียนสวีเดนทำไฟไหม้หอพักมูลค่าเสียหายกว่า 1 ล้าน สอนเด็กรับผิดชอบหักเงินเด็กเดือนละ 5 พันบาทช่วยค่าเสียหายจนกว่าเรียนจบ

เมื่อ วันที่ 3 ธ.ค.2551 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนว่า ที่ประชุมได้พิจาณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุน รุ่น 2 ซึ่งทำไฟไหม้หอพัก ที่ประเทศสวีเดน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เนื่องจากเป็นนักเรียนทุนที่ยากจน หากไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กจะขาดกำลังใจที่จะเรียนหนังสือ ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศจะสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง เพราะหากไม่มีรีบดำเนินการเด็กจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 8 ให้แก่สถานที่พัก แต่การช่วยเหลือนี้นักเรียนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยทางโครงการฯจะหักค่าใช้จ่ายของนักเรียนเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบ

”เบื้องต้นคณะกรรมการฯได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนแล้วจำนวน 10,000 บาท และจะมีการขอรับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียนทุนด้วยกัน ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศ โดยอาจระดมทุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวจะต้องสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้ตระหนักและระมัดระวังไม่ให้ เกิดอุบัติเหตุ เพราะหากเกิดขึ้นเด็กจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วย อนาคตสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) น่าจะมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทุนยากจนที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.ได้รับเรื่องไปพิจารณา”นางศรีวิการ์ กล่าว

รองปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการนักเรียนทุน รุ่นที่ 3 นั้น ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้เสนอขอใช้งบประมาณกลางจำนวน 180 ล้านบาท และงบประมาณผูกพัน 7 ปีโดยเป็นการเรียนภาษา 2 ปีที่เหลืออีก 4-5 ปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรอีก 4,900 ล้านบาท ซึ่งจะต้องจัดสรรให้แก่นักเรียนทุนจำนวน 1,003 คนแยกเป็นสายสามัญ 927 คน และสายอาชีวศึกษา 76 คน

”ที่ ประชุมได้เตรียมปรับวิธีการ แนวทาง และเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 โดยได้นำบทเรียนรุ่นที่ 1 และ 2 มาปรับ อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า นักเรียนที่จะได้รับทุนอาจต้องกลับมาใช้ทุนให้แก่รัฐบาล เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความต้องการนักเรียนทุนที่จบสายวิชาชีพโดยตรงกลับเข้ามาทำงานในสถาบัน อาชีวศึกษา ซึ่ง 2 รุ่น ที่ผ่านมาไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไข เนื่องจากเวลากระชั้นชิดและไม่มีอัตรามารองรับ โดยเรื่องนี้จะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้นักเรียนทุน รุ่นที่ 1 มีนักเรียนทุนต่างประเทศจบออกมาแล้ว 41 คน และในประเทศ 129 คน “ นางศรีวิการ์ กล่าว


ที่มา : http://www.komchadluek.net