ปลัดศธ.ยันงานจัดศึกษายังราบรื่นแต่ทุนอำเภอรอรัฐบาลใหม่ชี้ขาด

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะมีเพียงรัฐบาลรักษาการ แต่ก็ไม่มีผลกระทบกับงานด้านการศึกษามากนัก เพราะผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 องค์กรหลักของศธ. และข้าราชการทั่วประเทศเป็นฝ่ายทำงานประจำซึ่งมีหน้าที่ทำให้งานการศึกษา เดินหน้าไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงานและนโยบาย งานการศึกษาจึงไม่สะดุด หรือ ต้องชะลอจนทำให้เกิดผลกระทบอะไร ทั้งนี้สิ่งที่อาจทำให้หลายฝ่ายกังวลอาจเป็นเพราะช่วงนี้ศธ.ไม่มีการขับ เคลื่อนนโยบายออกมาเนื่องจากต้องรอฟังนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาและจะ ต้องจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะแถลงต่อรัฐสภา

ปลัดศธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่จะต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาตัดสินใจ เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 ที่จะต้องรอเสนอรัฐบาลว่าจะหาเงินงบประมาณจากแหล่งใดมาขับเคลื่อนโครงการนี้ ต่อไป ส่วนการเสนองบประมาณที่ได้เสนอขอไปในสมัยนายศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรมว.ศึกษาธิการ เช่น การเสนอของบฯกลางของปีงบฯ 2552 ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า ศธ.จะได้รับจัดสรรจำนวนเท่าใด เพราะเป็นการกระจายเม็ดเงินลงสู่ภูมิภาค สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญ การพิเศษประมาณ 2 หมื่นคนนั้น ขณะนี้ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนาแล้วคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งตนได้เสนอเรื่องนี้ให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญ ญกุล รักษาการรมว.ศึกษาธิการ ในฐานะ ประธาน ก.ค.ศ.ได้รับทราบแล้ว จึงไม่อยากให้ข้าราชการครูกังวลใจ.


ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th