เลขาธิการ ก.พ. ชื่นชมนักเรียนทุน ODOS หวนคืนพัฒนาบ้านเกิด ในโครงการ สานสัมพันธ์ สานฝันเพื่อน้อง

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ODOS) จำนวน 38 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง นครเทียนสิน และเมืองเซี่ยเหมิน
ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำมุง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ตามโครงการ สานสัมพันธ์ สานฝันเพื่อน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของนักเรียนเอง เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชมเชยและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ที่สำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในการมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมื่อได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษาแล้วหวนกลับมาร่วมกันช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ทั้งให้ความหวังว่าในอนาคตเมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา : http://www.ocsc.go.th - 15 กุมภาพันธ์ 2551