Hot News from OCSC

10 มกราคม 2551
ขณะนี้มีน้อง ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สอบถามเข้ามาหลายคน เกี่ยวกับการขออยู่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้วยทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้น้อง ๆ ทราบว่าทุนนี้ให้ศึกษาจนจบปริญญาตรีเท่านั้นและไม่มีนโยบายสนุบสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้วยทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้าภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะขออยู่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้วยทุนอื่น เช่นทุนของสถานศึกษา เป็นต้น นักเรียนสามารถอยู่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนอื่นได้ โดยขอให้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานผูดูแลนักเรียนหรือสถานเอกอัครราชทูตที่ดูแลนักเรียนว่าจะอยู่ศึกษาต่อโดยยังไม่กลับประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ เช่น ทุน ก.พ. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เป็นประจำทุกปี (ประมาณต้นปี) รวมทั้งแหล่งทุนอื่น ๆ ถ้าสนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก Website ของ ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

อีกเรื่องที่จะขอย้ำกันอีกแล้ว คือเรื่องการกลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมบ้าน น้อง ๆ ต้องทำเรื่องไปที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯหรือสถานทูตที่ดูแลจัดการศึกษาประเทศนั้น ๆ และต้องได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเดินทางกลับประเทศไทยได้ค่ะ
และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะต้องมารายงานตัวที่ฝ่ายนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ด้วยค่ะ


--------------------------------------เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550
ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซไดกักขุ นางสาวชลัยลักษณ์ บุญร่วม นักเรียนทุนพัฒนาท้องถิ่นรุ่น 1 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นประจำปีของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆรวม 19 คน
สุนทรพจน์ของชลัยลักษณ์ที่ชนะใจคณะกรรมการและผู้ฟังชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้เขียนมาจากเรื่องจริงของเธอ บอกเล่าถึงความยากลำบากในการศึกษาในมหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซไดกักขุ ซึ่งปัจจุบันเธอเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เธอจึงรู้สึกเหงาและท้อแท้ แต่เมื่อโทรศัพท์ไปรับกำลังใจจากครอบครัวแล้วทำให้รู้สึกได้ว่าจริงๆ แล้ว เธอมีครอบครัวอยู่เคียงข้างตลอดเวลา
คณะกรรมการซึ่งเป็นคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นกล่าวขณะมอบรางวัลชนะเลิศให้เธอว่า แสดงสุนทรพจน์ได้น่าชมและจากนี้ไปขอให้คิดว่าผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยทุกคนเป็นเหมือนพ่อแม่ที่ยินดีดูแลและเป็นที่พึ่งให้เธอเสมอ
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวหทัยชนก จิระปันยารัตน์ นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษา ณ DCT International Hotel and Business Management School สมาพันธรัฐสวิส ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดโต๊ะอาหาร (รูปด้านล่าง) ซึ่งการตัดสินพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ 6 ส่วน คือ the matic table decoration, napkin folding, flambe, wine decanting, bar mixing and identification of various alcohols
ความสำเร็จครั้งนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อน ๆ ที่เรียนที่ DCT ค่ะ
Congratulations

พี่ ๆ ทุกคน ที่สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ของน้องทั้งสองคนค่ะ


--------------------------------------


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ขณะนี้มีนักเรียนหลายคนสอบถามเรื่องการนับเวลาระยะการรับทุน หากต้องกลับไปศึกษาต่อในประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.จึงได้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบนักเรียนที่ศึกษาในประเทศไทย มีข้อสรุปดังนี้
นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ขอยุติการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับไปรับทุนศึกษาต่อในประเทศไทย ระยะเวลาการรับทุนระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับทุน คือ วันแรกที่เดินทางออกจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ยังไม่ได้เข้าเรียนต่อโดยทันที ช่วงเวลาระหว่างรอการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นักเรียนจะยังไม่ได้รับทุน และจะเริ่มรับทุนอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับและเริ่มเข้าศึกษาแล้ว


From : http://www.ocsc.go.th

กรอบระยะเวลาศึกษา (รุ่นที่ 1)


Read more : scholarship_20duration.pdf
From : http://www.ocsc.go.th