การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นทร ODOS2

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นทร โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 2 )

เรื่อง การวางแผนการศึกษาในอนาคตวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00-16.30 น. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ ณ กรุงปารีส ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นทร โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 2 ) เรื่อง การวางแผนการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยมี นทร เข้าร่วมการประชุม 16 ราย

กิจกรรมภาคเช้า ประกอบกิจกรรมทำความรู้จักเพื่อน / ไขข้อข้องใจ / พักทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมภาคบ่าย ไขข้อข้องใจ (ต่อ) และจบด้วยกิจกรรมการวางแผนอนาคตการศึกษา

ปิดประชุมเวลา 16.30 น นทร เดินทางกลับเมืองที่ศึกษาโดยสวัสดิภาพ


ที่มา : สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส