1 อ.1 ทุน รุ่น 3 ล่ม หลังหาแหล่งทุนที่ชัดเจนไม่ได้

1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 ล่ม หลังไม่มีความชัดเจนเรื่องแหล่งทุน “ศรีวิการ์” แย้มเตรียมตั้งกองทุนกรณีฉุกเฉิน ช่วยเด็กทุนหวยใช้หนี้ หลังเกิดอุบัติเหตุทำไฟไหม้หอ ต้องใช้หนี้กว่าล้าน

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผย ผลการหารือโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเม็ดเงิน คงต้องชะลอออกไปอย่างไม่กำหนด จนกว่าจะมีความชัดเจนของแหล่งเงิน หากมีรุ่นที่ 3 จริงจะต้องใช้เงิน 180 ล้านบาท และต้องตั้งงบผูกพัน 4,900 ล้านบาท สำหรับเด็ก 1,003 คน อีกทั้งจะต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์บางอย่าง โดยนำประสบการณ์จากรุ่น 1 และรุ่น 2 มาปรับปรุง

นางศรีวิการ์ กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่าจะตั้งกองทุนกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ เด็กทุน สาเหตุมาจากเด็กทุนรายหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทำไฟไหม้หอพักที่สวีเดน และต้องเสียค่าซ่อมแซมให้กับเจ้าของหอ จำนวน 1 ล้านบาท

ขณะที่ทางกระทรวงต่างประเทศกำลังประสานของบประมาณจากกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนรายนี้ เพราะเราไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทางคณะกรรมการจึงหาทางช่วยเหลือเด็ก จึงคิดจะตั้งกองทุนกรณีฉุกเฉินขึ้นโดยเปิดรับบริจาคทั่วไป คงไม่ได้ขอจากรัฐบาล อีกอย่างหนึ่งเด็กไม่ได้มีฐานะ และเพิ่งไปเรียนภาษาหากมีหนี้เป็นล้านอาจจะเสียกำลังใจ แต่เด็กต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยจะหักเงินเดือนละ 5,000 บาท

“ที่ ประชุมหารือกันว่าในอนาคตอาจจะต้องมีเงินประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุน ดีหรือไม่ ตรงนี้ไม่รวมทุนอื่นๆ สำหรับอุบัติเหตุลักษณะนี้ไม่ได้นักเรียนทุน ก.พ.ก็เคยมี แต่เด็กมีฐานะทางครอบครัวดี จึงไม่มีปัญหาขัดสน"

อนึ่ง สถิติจำนวนนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีจำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 1,228 คน จำนวนนักเรียนที่ยุติการศึกษา และขอลาออก 210 คน และรุ่นที่ 1 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วจำนวน 41 คน จบในประเทศจำนวน 129 คน


ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 3 ธันวาคม 2551