เว็บไซต์ทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน - official

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นใหม่ เว็บไซต์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน "โอกาสทองของเด็กไทย" ทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและยากจนทั่วประเทศ

เว็บไซต์ : http://www.odos.moe.go.th

วันนี้ในที่สุดเราก็ได้เห็นเว็บไซต์ของทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนอย่างเป็นทางการกันจริงๆสักที คล้ายๆกับว่าเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนโครงการนี้ไปในทางที่ดีมากขึ้น สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้วดีใจมากที่ได้เห็นกระทรวงศึกษาธิการกลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนโครงการนี้และพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งอาจมีการส่งเสริมผลักดันในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการกันอย่างจริงจังมากขึ้น การมีเว็บไซต์ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่เป็นทางการก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งตัวโครงการเองและทั้งนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนเอง รวมถึงคนอื่นๆที่สนใจเกี่ยวกับทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนี้

สำหรับบริการภายในเว็บไซต์นี้ ถ้าคลิกเข้าไปชมกันแล้วก็จะเห็นในส่วนของข่าวสารเป็นหลักซึ่งมีทั้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักก.พ. ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในส่วนของกระดานถาม-ตอบสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามข้อมูลให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆ อีกทั้งยังมีเอกสารสำหรับดาวน์โหลดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของการลงทะเบียนของสถานประกอบการและของนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน และในส่วนอื่นๆอีก

คลิกเพื่อใช้งานศึกษาหาข้อมูลอ่านข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนกันได้ที่

via : http://www.odos.moe.go.th