ODOS is on Facebook

หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อ Facebook ว่าเป็น Social Network ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในโลก หลายคนๆคนก็คงได้ลองใช้และมีโปรไฟล์อยู่บน Facebook เช่นกัน

ในวันนี้จะขอแนะนำกันอีกครั้งเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนทุนโอดอสที่อยู่บนเฟสบุ๊กที่มีสมาชิคค่อนข้างเพิ่มขึ้น จากเมื่อก่อนที่เคยเข้าใจว่าน้องโอดอสที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาคงจะสร้างมาแค่เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆที่น้องเค้าเคยรู้จักหรืออื่นๆ แต่สำหรับวันนี้คงจะใช้กลุ่มที่สร้างขึ้นมานี้เป็นกลุ่มของนักเรียนโอดอสอย่างเป็นทางการ (ได้หรือปล่าว)

ในขณะที่กระแสการใช้งานเฟสบุ๊กมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊กขึ้นมาก็ถือเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ในหลายๆด้าน อย่างน้อยๆก็ช่วยให้ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลอะไรต่างๆระหว่างสมาชิคภายในกลุ่ม เราคงไม่สร้างกลุ่มขึ้นมาเฉยๆใช่ไม่ครับ เช่นเดียวกับที่เราเข้าเป็นสมาชิคของกลุ่ม สำหรับในที่นี้จะขอแสดงความคิดเห็นและให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้งานบางอย่างรวมถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บไซต์ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน

การที่เราสร้างกลุ่มขึ้นมาโดยในกรณีนี้เป็นกลุ่มของนักเรียนทุนฯ สิ่งแรกๆต้องคำนึงถึงก็คือมารยาทในการใช้งาน เราคงจะปฏิเสทไม่ได้ว่าสิ่งที่เราพิมพ์ข้อความ ความเห็นอะไรต่างๆทิ้งไว้จะถูกบันทีกไว้หมดและทุกคนอื่นๆก็สามารถมองเห็นและอ่านได้่กัน(เนื่องจากเป็นกลุ่มเปิด) รวมไปถึงการเก็บข้อมูลไว้เพื่อสำหรับการค้นหา สำหรับความรู้และประสบการณ์ที่จะเสริมลงไปในที่นี้ก็คือให้คิดถึงอนาคตวันข้างในสายอาชีพการงานของน้องๆนักเรียนทุนฯเอง หลายๆบริษัทเค้าจะทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและดูรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับรูปภาพ ความสนใจ อีกหลายๆอย่างที่จะเป็นส่วนช่วยในการพิจารณาการสมัคร​ ในกรณีนี้เป็นจริงและสำคัญมากในต่างประเทศ

และเนื่องจากเป็นกลุ่มแบบเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิค เราก็คงปฏิเสทไม่ได้อีกเช่นกันว่าสมาชิคทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเป็นนักเรียนทุนฯทั้งหมดเพราะเราไม่มีระบบแยกแยะและก็ไม่รู้แน่ชัดว่าใครคือใคร สิ่งที่สมาชิคพิมพ์ทิ้งไว้ควรที่จะถูกกรองจากผู้ที่ดูแล อย่างน้อยๆก็ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงการฯ (ทั้งหมดนี้การใช้งานกลุ่มเฟสบุ๊กจึงต่างจากกลุ่มที่เค้าสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มจำนวนแฟนคลับของเขาหรือธุระกิจ กิจการต่างๆ)

ในเวลาเดียวกันในเมื่อเรามีกลุ่มนักเรียนทุนโอดอสขึ้นมาแล้วเราก็ควรใช้กลุ่มนี้ให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่าง เราสามารถใช้กลุ่มเพื่อคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดอะไรต่างๆ กิจกรรมที่เราทำร่วมกันได้ แนวคิด แนวโน้มของโครงการทุนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูล ผลักดันให้เกิดโครงการในลักษณะแบบนี้ต่อไปหรือไม่ ทั้งหมดนี้เราสามารถสร้าง community กันขึ้นมาได้ เพราะวันนึงน้องๆก็คงจะโตและจบกัน เข้าสู่สายอาชีพการงานกันแล้ว สิ่งดีๆและประสบการ์ที่เราได้จากทุนโครงการนี้ตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ทุนในการเรียนรู้ไปนั้น เราสามารถตอบแทนคืนสังคมได้ ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้้วก็ลองๆสนทนาร่วมกันดูนะครับ ดีกว่าเข้าร่วมกลุ่มกันเฉยๆ

Join ODOS's Group on Facebook : http://www.facebook.com

สถิตินักเรียน ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน - 30 ธันวาคม 2552

สรุปจำนวนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่กำลังศึกษา ณ ต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ

สรุปจำนวนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว


ที่มา : http://www.ocsc.go.th