เศร้าทุนอำเภอรุ่น 3 ยังไม่ได้เกิด

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุน รุ่น 2 ซึ่งทำไฟไหม้หอพักที่ประเทศสวีเดนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์สร้างความเสียหาย เป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาท โดยที่ประชุมเห็นว่า แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เนื่องจากเป็นนักเรียนทุนที่ยากจน หากไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กก็จะขาดกำลังใจ ที่จะเรียนต่อ เพราะต้องเสียดอกเบี้ยให้สถานที่พักร้อยละ 8 ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกระทรวงการคลัง แต่ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยทางโครงการฯจะหักค่าใช้จ่ายของนักเรียนเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบ
นางศรีวิการ์ กล่าวต่อไปว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศด้วย โดยอาจระดมทุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) น่าจะมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทุนที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.ได้รับเรื่องไปพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ทำให้เด็กได้ตระหนักและระมัดระวังมากขึ้น เพราะมีส่วนรับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
“สำหรับการดำเนินการรุ่นที่ 3 ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าต้องชะลอไปก่อน เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติงบฯจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้เสนอขอใช้งบฯกลาง 180 ล้านบาท และงบฯผูกพัน 7 ปี อีก 4,900 ล้านบาท สำหรับนักเรียนทุน 1,003 คน แบ่งเป็น สายสามัญ 927 คน และอาชีวศึกษา 76 คน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ซึ่งอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า นักเรียนต้องกลับมาใช้ทุน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความต้องการนักเรียนทุนที่จบสายวิชาชีพโดยตรงกลับเข้ามาทำงานในสถาบัน อาชีวศึกษา ซึ่ง 2 รุ่นที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ เนื่องจากไม่มีอัตรารองรับ”นางศรีวิการ์ กล่าว.--จบ--


ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ธ.ค. 2551

0 ความคิดเห็น: