ศธ.เลิกส่งนักเรียน 1 อ.1 ทุน ติวเข้มในสิงคโปร์ชะลอความร่วมมือด้าน กศ.

ศธ.ระบุ ชะลอความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-สิงคโปร์ ย้ำเด็ก 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 ที่เลือกเรียนภาษา จะเปลี่ยนติวเข้มในไทยแทน
จากกรณีที่รัฐบาลไทยใช้มาตรการทางการทูตตอบโต้ประเทศสิงคโปร์นั้น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การชะลอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งนี้ ทางกระทรวงต้องรับและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะไม่กระทบต่อการความสัมพันธ์ด้านการศึกษาแน่นอน เพราะแม้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในด้านต่างๆ เช่น การมอบทุนแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีที่สิงคโปร์ การจัดทำโครงการโรงเรียนเครือข่ายระหว่างโรงเรียนไทยและสิงคโปร์ การจัดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ การส่งครูสิงคโปร์มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในโรงเรียนไทย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สิงคโปร์แก่ผู้บริหารโรงเรียนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้สอน และนักเรียนในสาขาที่สนใจร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งบางโครงการอาจชะลอไว้ก่อน ไม่จำเป็นต้องเร่งทำ สะดวกเมื่อไหร่ค่อยทำ สำหรับการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนนั้น ไม่มีผลกระทบเช่นกัน ซึ่งนโยบายที่ทำมาก่อนหน้านี้ แต่ถ้าเป็น รุ่น 3 ว่าจะให้ไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์หรือไม่ หากไปศึกษาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษคงไม่ให้ไป การพิจารณาว่าส่งไปหรือไม่ ขอยืนยันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือมีโครงการจะติวเข้มเรียนภาษาที่เมืองไทยก่อนส่งไปเรียนต่างประเทศ “ส่วนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ช่วงนี้คงต้องชะลอไปก่อน แต่ความร่วมมือระดับอาเซียน หรือทวิภาคีด้านการศึกษายังคงมีอยู่” รมว.ศธ.กล่าวระบุ

ผู้จัดการออนไลน์ 17 มกราคม 2550

0 ความคิดเห็น: