20 คำถามกับทุนต่างประเทศ

1. ทุนมีกี่ประเภท
ถ้าหมายถึงทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีทั้งประเภททุนเต็มจำนวน (Full Scholarship) และทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน มีทั้งทุนที่มีเงื่อนไขว่าต้องรายงานผลการเรียนและทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ควรเริ่มต้นในการขอทุนยังไง
ก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่าตัวเรามีความสนใจในการเรียนในด้านใด และจะกลับมาทำอะไร วางเป้าหมายไว้ให้ดี ต่อจากนั้นมองหาประเทศที่ต้องการเข้าเรียนและศึกษารายละเอียดทุนต่าง ๆ ว่ารัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ทุนอะไรบ้าง ไม่ว่าจากทางมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ นิตยสารการศึกษา เป็นต้น ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่ทุนตั้งไว้ให้เรียบร้อย

3. ขั้นตอนการคัดเลือกมีอะไรบ้าง
ในการสมัครขอรับทุน ขั้นแรกเมื่อส่งใบสมัครจะถูกพิจารณาก่อนว่าคุณสมบัติตรงตามที่ตั้งไว้หรือไม่ หลังจากนั้นจะมีการจัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ แล้วจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทุนการศึกษานั้น ๆ โดยจะตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนจากผลการสอบและประวัติการศึกษา รวมถึงผลงานทางวิชาการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข

4. อยากสมัครทุน DAAD ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครทุนนี้ คือ ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย (ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.bankgkok.diplo.de) ประวัติส่วนตัวเขียนด้วยลายมือ เป็นเรียงความ ประวัติส่วนตัว (พิมพ์) แผนการศึกษาหรือแผนการวิจัย ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใบรับรองการเรียนภาษาเยอรมัน จดหมายรับรอง 2 ฉบับจดหมายรับรองการจ้างงาน จดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ถ้าด้านแพทยศาสตร์ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ เอกสารทั้งหมดเตรียมไว้ 4 ชุด เป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน ยกเว้นประวัติส่วนตัวเขียนด้วยลายมือเป็นเรียงความ 1 ชุด ย้ำหากเตรียมเอกสารได้ไม่ครบถ้วนอาจถูกคัดออก และถ้าจะให้ดี ควรหมั่นเช็กข้อมูลในเว็บไซต์

5. การจะสมัครทุนต่างประเทศ ควรมีผลสอบอะไรบ้าง
ที่สำคัญเลยควรจะต้องมีผลสอบ IELTS และ TOEFLเพื่อรับรองว่าเรามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือเกณฑ์รับสมัครทุนต่าง ๆ ด้วยว่าต้องการผลสอบในระดับคะแนนเท่าไหร่ สำหรับIELTS ส่วนมากรับ 6.5 ขึ้นไป และปัจจุบันนี้บางมหาวิทยาลัยในอังกฤษเปิดรับผล TOEFL ด้วยแล้ว บางทุนที่มาจากประเทศอื่น ๆ เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ด้วย

6. ถ้ารับทุนการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องชดใช้ทุนไหม
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้ทุน แต่ส่วนมากทุนรัฐบาลต่างประเทศจะมีลักษณะเป็นทุนให้เปล่า ซึ่งอาจจะเป็นทุนเต็มจำนวนหรือทุนบางส่วน เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ยังมีความคาดหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนจะกลับไปทำประโยชน์ให้กับประเทศด้วย

7. มีทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลต่างประเทศไหม
นอกเหนือจากทุนรัฐบาลต่างประเทศแล้ว ยังมีทุนต่าง ๆ ที่มาจากองค์กร หรือบริษัทเอกชน สำหรับจากทุนองค์กร หรือทุนมูลนิธิต้องตามด้วยว่าองค์กรนั้น ๆ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เราต้องการเข้าศึกษาหรือเปล่า

8. ถ้าได้ทุนแล้ว แต่ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ จะทำยังไง
ในกรณีที่แหล่งทุนอนุมัติให้ทุนเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้สมัครไม่สามารถผ่านเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยใด ๆ ได้ เท่ากับว่าต้องสละสิทธิ์ทุนนั้นไปโดยปริยาย

9. ต้องเก่งแค่ไหนถึงขอทุนได้
ทุนส่วนมากมักให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี-ดีมาก โดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติ คือ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป บางทุนรับเฉพาะเกียรตินิยม เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ เป็นต้น ผลการสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 550 ขึ้นไป นอกจากผลการเรียนดีแล้วต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้

10. ถ้าอยากไปเรียนในประเทศยุโรป มีทุนไหนน่าสนใจบ้าง
นี่เลย ทุนอีราสมุส มุนดุส เป็นทุนสหภาพยุโรป ให้เพื่อไปเรียนต่อปริญญาโทในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นักเรียนทุนจะได้เรียนในประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเทศในยุโรป แล้วแต่หลักสูตร ทุนนี้น่าสนใจมากเพราะผู้ที่ได้รับทุนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย

11. letter of recommendation คืออะไรจำเป็นต้องมีไหมletter of recommendation คือ จดหมายรับรอง เรียกง่าย ๆ ว่า เป็นจดหมายรับรองว่าผู้สมัครรับทุนมีความรู้ความสามารถ แสดงว่าเรามีความสามารถอย่างไร เคยทำผลงานอะไรมาก่อน และมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร เพื่อทำให้ผู้พิจารณาเห็นภาพว่าเรามีคุณสมบัติอย่างไร โดยการเขียนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ดูแลการสอนให้กับผู้สมัครสมัยเรียน รวมถึงอาจจะเป็นหัวหน้างานด้วยก็ได้ส่วนมากนิยมให้อาจารย์เขียนรับรองให้ ขอบอกทิ้งท้ายไว้
ว่า ควรจะมีจดหมายรับรองด้วย

12. ตอนนี้เทรนด์เกาหลีกำลังแรง มีทุนไปเกาหลีบ้างไหม
รัฐบาลเกาหลีใต้มีทุนศึกษาต่อปริญญาโท-เอก และทุนวิจัยระยะเวลา 1 ปี และ 6 เดือน รวมทั้งมีทุนจากสถาบันการศึกษาให้แก่ชาวไทยด้วย ทุนรัฐบาลประกอบด้วย ทุนในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ทุนวิจัย เช่น ทุนจาก KFAS หรือThe Korea Foundation for Advanced Studies เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนความร่วมมือในด้านการเรียนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่มาจากต่างภาษาและวัฒนธรรม สามารถสอบถามเรื่องทุนรัฐบาลเกาหลีได้ที่ สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย โทร. 0-2247-7537

13. ถ้าอยากขอทุนเพื่อเรียนเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะเลยมีไหม
มีทุนฝึกอบรมดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ประเทศออสเตรีย คุณสมบัติคือ เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) หรือเรียนจบปริญญาตรีในสาขานี้หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี ประเภท Voiceและอายุไม่เกิน 35 ปี ประเภท Instrument สามารถติดตามรายละเอียดในเว็บ www.inter.mua.go.th

14. อยากสมัครทุนชีฟนิ่ง มีวิธีการสมัครอย่างไร
ปัจจุบันทุนนี้ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไปแล้ว รับเฉพาะผู้ที่สังกัดในองค์กรที่ได้รับหนังสือเชิญจากสถานทูตอังกฤษและได้รับการเสนอชื่อเท่านั้น

15. ถ้าบางทุนมีเงื่อนไขว่าต้องมีจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เราควรทำอย่างไร
นั่นหมายความว่า ผู้สมัครต้องได้จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยทางนั้นมาก่อน จึงมีสิทธิ์ยื่นพร้อมใบสมัครและหลักฐานอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานที่ดูแลทุนได้ภายหลัง ถ้าไม่มีจดหมายตอบรับก็ไม่สามารถสมัครได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกเช่นกัน แต่ก่อนที่จะเข้าถึงขั้นตอนการรับจดมายจะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางต่างประเทศเอง โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

16. ทุนอบรมระยะสั้นมีระยะเวลานานเท่าไร
ทุนอบรมอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-3 เดือน บางโปรแกรมจัดให้มีการสัมมนาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วย

17. ทุนการศึกษาต่างประเทศ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นทุนเต็มจำนวนหรือไม่ ถ้าเต็มจำนวนก็ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเดินทาง แต่ถ้าเป็นทุนสนับสนุนบางส่วน ผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายเอง เช่น ค่าเล่าเรียนบางส่วน ค่าเดินทาง เป็นต้น

18. ไม่เก่งภาษาขอทุนได้ไหม
มีโอกาสน้อยมากเลย เพราะการพิจารณาให้ทุนนั้นเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะอย่างน้อยการสัมภาษณ์ก็เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย

19. ถ้าจะขอทุนวิจัยต้องทำอย่างไร
เช่นเคยเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูล รายละเอียดทุนต่าง ๆ ก่อน และทุนวิจัยนั้นจะต้องมีโครงร่างวิจัย (Research Proposal) ไปนำเสนอก่อนด้วย

20. จะขอทุนการศึกษา เริ่มขอได้ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับไหน
ทุนการศึกษามีให้ตั้งแต่น้อง ๆ ที่เรียนอยู่ระดับมัธยมฯ เช่น ทุนอียิปต์ที่ให้นักเรียนมัธยมต้น แต่ทุนส่วนมากจะเป็นทุนในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เน้นทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและทุนวิจัย


http://campus.sanook.com

0 ความคิดเห็น: