นทร DCT-Suisse ได้รับรางวัลเหรียญทอง

นทร. โครงการฯที่ศึกษาวิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดการจัดโต๊ะอาหาร งานแสดงอาหารเครื่องดื่มนานาชาติที่เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์
นทร. ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยรายนี้คือ น.ส.หทัยชนก จิระปันยารัตน์ นทร. โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 จากอำเภอตาคลี จ. นครสวรรค์ ที่ศึกษาวิชาการโรงแรม ณ สถาบัน DCT เมือง Vitznau ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
น.ส. หทัยชนก เลือกจัดโต๊ะอาหารในหัวข้อ “ในหลวงของเรา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ของ พสกนิกร ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ศิลปะการสลักผักผลไม้ของไทย เป็นสื่อแสดงออก ผลฟักทอง แกะสลักแทนพุ่มดอกไม้ตั้งกลางโต๊ะที่ชนะการประกวด เป็นผลงานร่วมแรงร่วมใจ จากเพื่อนนักเรียนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อน นทร.โครงการฯ สุทัศน์ กลางสุวรรณ และ เบญจวรรณ วรสุข

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส - 13 ธันวาคม 2550
http://oeaparis.free.fr

0 ความคิดเห็น: