ศธเล็งฟื้นโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่น 3 ให้ทันปีงบฯ51นี้

ศธ.เตรียมฟื้นโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่น 3 ให้ทันปีงบประมาณ 2551 ชงข้อมูลเสนอ รมว.ศธ. ตัดสินใจว่า จะแจกทุนให้เด็กเลือกเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ หรือให้เรียนต่อต่างประเทศอย่างเดียว พร้อมให้คิดหาเงินมาอัดฉีดโครงการด้วย กรณีเรียนต่อต่างประเทศใช้เงินประมาณ 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี รวมทั้งหมดแจก 926 ทุน ด้าน สกอ.เตรียมต่อยอดโครงการ ให้ทันเด็กODOS ที่เรียนดีเรียนต่อป.โท และ ป.เอก โดยมีเงื่อนต้องกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสปอนเซอร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดศธ. เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมเสนอให้คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน One District One Scholarship (ODOS) ซึ่งมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิจารณาจัดสรรทุนโครงการดังกล่าวต่อเป็นรุ่นที่ 3 หลังจากโครงการนี้หยุดชะงักไปในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมา ทำให้ในปีการศึกษา 2550 ไม่มีการจัดสรรทุนเรียนต่อปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศให้นักเรียนยากจนเรียนดีในแต่ละอำเภอ

ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า ทุนรุ่น 3 นั้นจะเสนอจัดสรรทั้งสิ้น 926 ทุน แบ่งเป็นทุนที่จัดสรรให้นักเรียนมัธยมปลาย ที่เรียนดีในอำเภอและกิ่งอำเภอ รวม 819 ทุน ที่เหลืออีก 76 ทุน จะจัดสรรให้นักเรียนสายอาชีวะศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนนี้ด้วยจังหวัดละ 1 ทุน อย่างไรก็ตาม ทุนสายอาชีวะนั้นจะเสนอให้ทุนสนับสนุนเฉพาะผู้เลือกเรียนในสาขาขาดแคลนที่สภาการศึกษาและสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกำหนดไว้ อาทิสาขาขนส่งยานยนต์ ปิโตรเคมี เป็นต้น ส่วนสาขาพาณิชย์ บัญชี นั้นไม่สนับสนุนให้ทุน เพราะในประเทศผลิตคนสาขานี้มากแล้ว ทั้งนี้จะส่งเด็กสายอาชีวะไปเรียนในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยขาดแคลน

”อย่างไรก็ตาม การฟื้นโครงการขึ้นมาใหม่ในคราวนี้ศธ.จะขอให้คณะกรรมการโครงการ ODOS พิจารณาหาแหล่งเงินสนับสนุนการแจกทุนรุ่นที่ 3 และพิจารณาชี้ขาดว่าจะให้นักเรียนทุนเลือกเรียนต่อได้ทั้งในและต่างประเทศเหมือนเดิม หรือจะให้เลือกเรียนเฉพาะต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากเด็กเลือกเรียนต่างประเทศค่าใช้จ่ายจะตกประมาณ 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี หากเลือกเรียนในประเทศค่าใช้จ่ายจะประมาณ 3 แสนบาทต่อคนต่อปี “ ปลัด ศธ. กล่าว

ดร.จรวยพร กล่าวต่อว่า ได้มีการเสนอเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนที่เลือกเรียนต่อต่างประเทศ โดยกำหนดให้นักเรียนจะต้องเรียนภาษาของประเทศที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยก่อนอย่างน้อย 1 ปี แล้วค่อยส่งไปเรียนประเทศนั้นๆต่อเมื่อมหาวิทยาลัยของประเทศนั้นๆตอบรับที่จะรับเด็กเข้าเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กมีความพร้อมเพียงพอที่จะเรียนต่อ

ทั้งนี้ โครงการ ODOS รุ่น 3 นี้ศธ.จะผลักดันให้เกิดทันปีงบประมาณ 2551 ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ ไปรวบรวมข้อมูลว่า นักเรียนทุน ODOS รุ่น 1 นั้นสำเร็จการศึกษาแล้วกี่ราย รุ่น 2 สามารถเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งในต่างประเทศแล้วกี่ราย ทั้งนี้นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้มีข้อเสนอที่จะคัดเลือกเด็กจำนวนหนึ่งที่เรียนจบจากต่างประเทศภายใต้โครงการ ODOS เข้าบรรจุทำงานเป็นอาจารย์ใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และ สำหรับเด็กที่มีผลการเรียนดีมาก สกอ.จะคัดเลือกหาทุนให้ไปเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ด้วย

อนึ่งโครงการ ODOS เดิมนั้นเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการขายหวยบนดินเลขท้าย 2-3 ตัว เมื่อโครงการหวยบนดินถูกยกเลิกไป จึงต้องหันมาใช้งบประมาณแผ่นดินสนับสนุน โดยประมาณการว่า ถ้าจะให้นักเรียนทุน ODOS เรียนจบปริญญาตรีในแต่ละรุ่น รัฐต้องใช้เงินสนับสนุนรุ่นละประมาณ 3.7 พันล้านบาทเพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาเด็ก โครงการ ODOS รุ่นแรกเริ่มไปเมื่อปีการศึกษา 2547 แจกทุนทั้งหมด 921 ทุนจาก 926 อำเภอ เด็กเลือกเรียนในประเทศ 182 คน ต่างประเทศ 739 คน โครงการ ODOS รุ่น 2 ดำเนินการในปีการศึกษา 2549 แจกทุน 915 ทุน จาก 926 อำเภอ เด็กเลือกเรียนในประเทศ 155 คน ต่างประเทศ 760 คน

ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการกกอ. กล่าวเสริมว่า ตนได้เจอนักเรียนทุน ODOS ที่ประเทศฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เก่งมาก และขณะนี้เด็กคนนี้เรียนจบแล้ว จึงมีแนวคิดจะส่งเสริมเด็กทุนที่เก่ง ๆ เช่นนี้เรียนต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอก และกลับมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ย จึงได้เสนอ รมว.ศธ. ว่าควรจะสนับสนุนให้เด็กเก่งเรียนต่อปริญญาโทและเอก แต่มีเงื่อนไขว่าต้องกลับมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยไทยเมื่อเรียนจบแล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้ว สกอ.และมหาวิทยาลัยมีทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงอยู่แล้ว ทั้งนี้ จะเสนอเรื่องการเสนอทุนให้เด็กเรียนต่อปริญญาโทและเอกแก่ รมว.ศธ.ปลายเดือนมี.ค. นี้

ที่มา : http://www.charuaypontorranin.com , กรุงเทพธุรกิจ - 11 มีนาคม 2551

0 ความคิดเห็น: