โครงการเยียม นักเรียนทุน ODOS

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เยี่ยมเยียนนักเรียนในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ODOS) ประเทศแคนาดา ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน 2551

โดยมี นางสาวรังสิมา จารุภา อัครราชทูต สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา และ คุณกรรณิการ์ ปวัตนนิติ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ODOS) รุ่นที่ 2 ณ University of Quebec,Trois Rivieres และ Université Laval

วัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งเพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่นักเรียนในการเตรียมการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาของประเทศแคนาดา และเยี่ยมชมสถานศึกษาใน Quebec รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารของสถานศึกษาเพื่อหารือแนวทางการศึกษา/ความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้พบกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาอยู่ในรัฐ Quebec และ Ontario เพื่อพบพูดคุยเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาด้านการศึกษา

ภารกิจต่างๆ ระหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน2551 ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ อาทิ เข้าพบ ออท. สนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ซึ่งเป็นผู้รับดูแลนักเรียนทุน ODOS ในระหว่างศึกษาภาษาฝรั่งเศสในรัฐ Quebec พร้อมเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ ณ McGill University ใน Montreal และนักเรียนทุน ODOS ณ University of Quebec, Trois Rivieres

นอกจากนี้ได้เข้าพบ Director of Student Service ของ University of Quebec, Trois Rivieres พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนและที่พักของนักเรียนทุน ODOS เข้าพบ Vice Rector for International Students Affairs ของ Université Laval และเยี่ยมชมโรงเรียน พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุน ODOS ณ Université Laval พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น

ที่มา : http://www.ocsc.go.th

0 ความคิดเห็น: