เลื่อนสอบ 1 อ.1 ทุนเป็น มี.ค.ปีหน้า เหตุชนโอเน็ต-เอเน็ต

เลื่อนสอบ 1 อ.1 ทุนออกไป เป็นต้นเดือน มี.ค.เหตุชนกับ โอเน็ต เอเน็ต แย้มปีการศึกษา 52 มีลูกเล่นใหม่โดยจับมือกับเอกชนร่วมส่งเสียด้วย

นางจรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ว่า เมื่อเร็วๆ นี้นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เข้าหารือถึงช่วงเวลาในการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้ารับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่ง นางอุทุมพร เห็นว่า ไม่ควรให้เวลาในการจัดสอบตรงกับช่วงเวลาที่มีการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) เพราะจะทำให้เด็กเกิดความวิตกกังวล ดังนั้น จึงได้ขยับเวลาการสอบคัดเลือกนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุนออกไป จากเดิมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นเดือนมีนาคม 2552 เพื่อให้เด็กมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น

“ข้อสอบที่ใช้จัดสอบนั้น สายสามัญศึกษา สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ส่วนสายอาชีวศึกษา สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางวิชาชีพ โดยทุกวิชานักเรียนจะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปถึงจะผ่านการคัดเลือก และถึงแม้จะได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1-3 ของอำเภอ แต่หากคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเช่นกัน รวมทั้งหากอำเภอใดไม่มีใครสอบได้ถึงร้อยละ 60 ก็จะไม่มีการสอบคัดเลือกใหม่ด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ได้เด็กที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ” นางจรวยพร กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการคัดเลือกเด็ก 1 อำเภอ 1 ทุนในปีนี้ ได้มีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา โดยหลังจากการคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุนเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองทราบบทบาทของตนเอง ว่า จะต้องมีการสนับสนุนบุตรหลานของตนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ในการเข้าค่ายในโครงการระยะยาวของนักเรียนที่ได้รับทุนในรุ่นที่ 3 นั้น จะเชิญภาคเอกชนที่สนใจจะรับนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุนเข้าทำงานมาคัดเลือกเด็กด้วย ซึ่งเมื่อถึงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็จะให้เด็กกลับมาฝึกงาน และเข้าทำงานต่อไป


ที่มา : http://manager.co.th - 8 กันยายน 2551

0 ความคิดเห็น: