1 ทุน 1 อ.รุ่น 3 เป็นหมัน ศธ.สั่งชะลอยังหาแหล่งเงินไม่ได้

ศธ.ชะลอรับสมัครเด็กโครงการ 1 อ.1 ทุน รุ่นที่ 3 เหตุยังไม่มีถังเงินสำหรับมาให้ทุนการศึกษากับเด็ก

นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ว่า ระหว่าง นี้กำลังรอเพียงแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน เพราะเราไม่สามารถใช้งบประมาณปกติมาดำเนินการได้ ซึ่งเรื่องนี้ได้บอกแต่ต้นแล้วว่าหากแหล่งเงินพร้อมเมื่อไหร่ ศธ.จึงจะดำเนินการรับสมัครผู้กู้รุ่นที่ 3 ทันที ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดปฏิทินการรับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายนจะต้องเลื่อนออกไปก่อน

ซึ่งรุ่นที่ 3 จะรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551- มกราคม 2552 สอบข้อเขียนปลายเดือนมกราคม2552 สอบสัมภาษณ์เดือนมีนาคม 2552 และคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้ในเดือนมีนาคม 2552 หลังจากนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อีกประมาณ 8 เดือน ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ทุน 1 อ.1ทุน รุ่นที่ 3 จะมีจำนวนทุนรวม กว่า 1,000 ทุน มีทั้งทุนสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครสายสามัญเป็นนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า (รวมทั้งผู้จบ กศน.ด้วย) ในปีการศึกษา 2551 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และสายอาชีวศึกษา ซึ่งเพิ่มให้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก จะได้รับทุนประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนทุนทั้งหมด โดยเป็นผู้จบ ปวช.ทุกสังกัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องเลือกศึกษาในสาขาที่กำหนดตามความต้องการของประเทศ 8 สาขา คือ 1) ยานยนต์ 2) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3) บริการและโลจิสติกส์ 4) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ 5) ของใช้ในครัวเรือนส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 6) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7) แฟชั่น-สิ่งทอ และ 8)คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

ที่มา : http://manager.co.th - 6 พฤศจิกายน 2551

0 ความคิดเห็น: