เสนอ สมชาย ลดจำนวน 1 อำเภอ 1 ทุนสายอาชีวะ

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 คณะทำงานได้หารือถึงการจัดสรรทุนในส่วนของอาชีวศึกษา โดยได้ข้อสรุปว่าจะเสนอแนวทางการให้ทุนต่อคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาชี้ขาดในวันที่ 3 ก.ย.นี้ โดยมี 3 แนวทาง คือ 1.ให้ทุนจังหวัดละ 1 ทุน 2.ให้ทุนจังหวัดละ 2 ทุน และ 3.ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยพิจารณาจากจำนวนอำเภอเป็นหลัก หากจังหวัดใดมีอำเภอมากก็จะได้รับการจัดสรรทุนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายว่าเป็นห่วงเรื่องพื้นฐานทางด้านภาษา หากส่งเด็กอาชีวะไปเรียนต่างประเทศถึง 200 ทุนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจไม่ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องเสนอทางเลือกต่างๆ ให้นายสมชายตัดสิน ซึ่งหากใช้ทางเลือกตามที่คณะทำงานเสนอก็จะมีทุนอาชีวะเพียง 76 ทุนเท่านั้น

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับข้อสอบที่จะใช้คัดเลือกทั้งในส่วนของสายสามัญศึกษา และอาชีวศึกษานั้น ได้มอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบ โดยแบ่งข้อสอบเป็น 3 ชุด คือ สายวิทย์ สายศิลป์ และสายอาชีวะ ซึ่งการสอบครั้งนี้จะเข้มข้นกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ในทุกวิชาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน และหากเด็กคนใดต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก็ต้องมีการสอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นเรื่องภาษาของประเทศที่จะไปศึกษาต่อ สำหรับโครงการดังกล่าวจะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือน พ.ย.นี้.


ที่มา : http://www.thairath.co.th - 28 ส.ค. 51

0 ความคิดเห็น: