ศธ.ทำแผนกระจายทุนอำเภอ

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 926 ทุน นั้น ในเร็ว ๆ นี้ จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำปฏิทินการคัดเลือกผู้รับทุน รวมถึงวิธีการคัดเลือก และ ปรับปรุงการดำเนินโครงการบางส่วน อาทิ ให้มีการปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่นานขึ้น ส่วนวิธีการคัดเลือกจะใช้ข้อสอบคนละชุด โดยสายสามัญจะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบ ขณะที่สายอาชีวศึกษาจะให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกันจัดสอบ โดยจะไม่เน้นความรู้ทางวิชาการแต่จะพิจารณาความสามารถพิเศษ เช่น ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ในการจัดสรรทุนสายอาชีวศึกษา คง ต้องนำรายละเอียดของอำเภอต่าง ๆ มาทำเป็นแผนที่โรงเรียน เพื่อให้ ทุนกระจายครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยในจังหวัดใหญ่ ๆ อาจจะได้ มากกว่า 1 ทุน ทั้งนี้คาดว่าคณะทำงานจะจัดทำรายละเอียดได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ต่อไป

ที่มา : http://www.moe.go.th , เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 ส.ค. 2551

0 ความคิดเห็น: