“อู๊ดด้า” สั่งชะลอทุนหวย รัฐแบกภาระหมื่นล้านหลังหยุดขายหวยบนดิน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ รุ่น 3 ขอให้ชะลอออกไปก่อน ขอดูผลประเมินเด็ก 2 รุ่น เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดโดยทุนหวยบนดิน เพื่อคัดเลือกนักเรียนแล้วส่งไปเรียนยังต่างประเทศ และเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งรุ่นแรกปี 2547 จำนวน 379 คน เด็กทุนเรียนไปได้ระยะหนึ่งเรียนไม่ไหวขอกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่ ประเทศไทย 157 คน ส่วนรุ่นที่ 2 ปี 2549 จำนวน 739 คน เด็กมีความประสงค์ขอกลับมาเรียนประเทศไทย 46 คน ซึ่งเด็กทุนทั้ง 2 รุ่นนี้ จะต้องใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งช่วงหลังไม่มีการจำหน่ายหวยบนดิน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งยังเหลือภาระผูกพันประมาณ 5 พันล้านบาทที่จะต้องจ่ายให้เด็กทุนไปจนกว่าจะเรียนจบ

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นักเรียนที่ขอกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยในไทย บางคนมีปัญหาเรื่องภาษา การปรับตัวเข้ากับต่างประเทศ บางรายใช้เวลาเรียนเกินกำหนดแทนที่จะจบภายใน 4 ปีก็ไม่จบ ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้มีการประเมินผลนักเรียนทุน

“ผม ได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปประเมินผลนักเรียนทุนทั้ง 2 รุ่น ผมขอดูผลประเมินเสียก่อนว่าคุ้มค่าหรือไม่ ระหว่างนี้ขอให้ชะลอรุ่นที่ 3 ออกไปก่อน และในปีการศึกษา 2552 คงไม่มีเด็กทุนรุ่นที่ 3”นายจุรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย


ขอบคุณที่มา : http://manager.co.th

0 ความคิดเห็น: