1 อ.1 ทุน ปัญหาอื้อ!!! เด็กเรียนนอกจบแค่ 77 คน หนีแต่งงานฝรั่งไม่กลับไทย

ประชานิยม “แม้ว” ออกฤทธิ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปัญหาอื้อ!!! “จุรินทร์” เผย เด็กไปเรียนเมืองนอกศึกษาจบแค่ 77 ราย เรียนไม่ถึงเกณฑ์ต้องเรียกกลับไทย 227 ราย อีก 29 ราย ต้องให้พ้นจากทุน เพราะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ แถมให้กลับมาเรียนในไทยไม่ยอมกลับมา ขณะที่บางส่วนเรียนจบแล้วไม่ยอมกลับประเทศ ไม่ฟันธงเดินหน้ารุ่น 3 เพราะต้องแบกภาระ 5 พันล้าน ตั้งคณะทำงานกำหนดเงื่อนไขคุมเด็กทุน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งได้มีการตรวจสอบสถานการณ์โครงการ 1 อำเภอ 1ทุน พบว่า มีการดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 1,800 ทุน และใช้เงินไปประมาณ 5,000 ล้านบาท และรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณอีก 5,000 ล้านบาท ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเงินส่วนนี้แล้ว เพื่อเป็นทุนในการเรียนจนจบปริญญาตรี กำหนดให้ไม่เกิน 7 ปี โดยไม่มีข้อผูกพันว่าเรียนจบแล้วต้องกลับมาใช้ทุน มีเงื่อนไขแค่เรียนจบแล้วให้กลับประเทศไทย

ทั้งนี้ นักเรียนทุนจำนวน 2 รุ่น มีผู้เรียนจบทั้งสิ้น 234 คน เรียนจบในประเทศ 157 คน ต่างประเทศ 77 คน( ฝรั่งเศส 31 ญี่ปุ่น 2 สวิต 14 จีน 5 เนเธอแลนด์ 9 รัสเซีย 1 อินเดีย 15)แต่ก็มีนักเรียนเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด 227 ราย ให้เด็กกลุ่มนี้เดินทางกลับมาเรียนในประเทศไทย และให้เด็กออกจากทุนจำนวน 29 ราย เนื่องจากไปแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วไม่เรียน ซึ่งก่อนที่จะให้ออกจากทุนนั้นขอให้เด็กกลับมาเรียนที่เมืองไทยแต่เด็กไม่มา นอกจากนี้ ยังมีเด็กขอเปลี่ยนสาขา ขอกลับมาเรียนในประเทศไทย ขออยู่ต่างประเทศภายหลังเรียนจบปริญญาตรี

“มีปัญหาเกิดขึ้นหลายเรื่อง มีปัญหาบางเรื่องที่ต้องมาทบทวนรายละเอียดต่างๆ เช่น เด็กขอเปลี่ยนสาขา ขอกลับมาเรียนในเมืองไทย ซึ่งเป็นภาระกับคณะกรรมการต้องตามไปดูแล้วมาพิจารณาเป็นรายกรณี และขณะนี้มีเด็กทุนาขอเปลี่ยนเงื่อนไข 7-8 ราย แต่ให้ระงับไว้ก่อน เพราะจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยมีแทนจากสำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะทำงานชุดนี้ไปกำหนดเกณฑ์ เงื่อนไขใหม่ นักเรียนไปเรียนแล้วขอเปลี่ยนเงื่อนไข จะได้ไม่ต้องมาพิจารณาเป็นรายคน หากได้ข้อสรุปอย่างไรให้นำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป”

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับปัญหานักเรียนทุนที่ประเทศสวีเดน ที่ทำให้เกิดไฟไหม้หอพัก มีค่าเสียหาย 1 ล้านบาทนั้น นักเรียนต้องรับผิดชอบส่วนที่เสียหายดังกล่าว แต่ทางสถานทูตไทยในสวีเดนได้สำรองจ่ายแทนให้ก่อน แล้วให้เด็กแบ่งจ่ายคืนเป็นงวดๆ

ถามว่า จะมีรุ่น 3 หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอชะลอไว้ก่อน เพราะเด็ก 2 รุ่น รัฐบาลยังมีภาระผูกพันประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ตนยังไม่สรุปว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก

ที่มา : http://manager.co.th

0 ความคิดเห็น: