รมว.ศธ.เร่ง คกก.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ นศ.ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด

รมว.ศธ.เร่ง คกก.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ นศ.ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนักศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ มากที่สุด หลังรัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายกว่าปีละ 5,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวมานำเสนอที่ประชุม เพิ่มเติม อาทิ ปัญหานักเรียนในโครงการไปเรียนในต่างประเทศ โดยไม่ทราบว่าประเทศที่เดินทางไปศึกษาต่อไม่มีการสอนในระดับปริญญาตรี ในขณะที่ระเบียบของโครงการกำหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้มีบางประเทศมีเงื่อนไขบังคับว่า ก่อนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจะต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 2 ปี และต้องเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยอีก 1 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ อีกทั้งยังมีปัญหาอื่นๆ ที่เคยเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความเร่งรีบในการดำเนินโครงการจึงเกิดเป็นปัญหาที่ค้างมา จนถึงปัจจุบัน ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการขอ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปจากข้อตกลงเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด รวมทั้งขอให้คณะกรรมการไปพิจารณาด้วยว่า มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะนำไปสู่การขอทบทวนมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า นักเรียนในโครงการจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่มีการยกเลิกกลางคัน แน่นอนเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก แต่ในส่วนของการดำเนินการในรุ่นที่ 3 นั้น จะต้องชะลอไปก่อน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้องรอการเห็นด้วยของผู้รับทุนถึงจะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ ไม่ใช่ยัดเยียดให้