"จุรินทร์"เล็งให้ผู้รับทุน1อำเภอ1ทุนต้องทำงานใช้ทุน

"จุรินทร์"เล็งให้ผู้ได้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรับทุน ต้องกลับมาทำงานใช้ทุนเมื่อชาติต้องการ คนเรียนเกิน 7 ปี ออกเงินค่าใช้จ่ายในปีที่เหลือเอง ตั้งกรรมการศึกษารายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2552 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 3 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การประชุมนัดนี้ก็ยังมีการเสนอปัญหาต่าง ๆ ให้บอร์ดพิจารณาแก้ไขอยู่หลายกรณี หลังจากที่การประชุมนัดที่แล้ว ก.พ.รายงานปัญหานักเรียนทุนที่เลือกเรียนต่างประเทศจำนวนมากเรียนไม่ไหว ต้องขอกลับมาเรียนต่อในประเทศไทยจำนวน 227 ราย จากจำนวนนักเรียนทุน 2 รุ่นที่เลือกเรียนต่างประเทศจำนวน 1,478 ราย และมีจำนวน 29 ถูก ก.พ.ตัดสินให้ออกจากทุน

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า การประชุมนัดนี้ ก.พ. ได้รายงานปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น กรณีเด็กไปถึงประเทศนั้นๆ แล้ว เช่น สเปน ออสเตรีย เพิ่งรู้ว่า ประเทศนั้นไม่มีการสอนในระดับปริญญาตรี มีแต่ระดับอนุปริญญาแล้วข้ามไปเป็นปริญญาโทเลย ซึ่งขัดเงื่อนไขของทุนที่ระบุให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีเท่านั้น หรือบางประเทศกำหนดตายตัวให้เรียนภาษาก่อน 1 ปี และเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัยอีก 2 ปี จึงจะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ ทำให้เด็กมีแนวโน้มเรียนจบไม่ทันภายใน 7 ปี ตามเงื่อนไขของโครงการ

“เมื่อพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นได้ชัดว่า เกิดขึ้นจากการเร่งดำเนินโครงการจนขาดความรอบครอบและเตรียมความพร้อมรองรับ ไว้เพียงพอ ตลอดเวลาที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2549 จึงเกิดปัญหาค้างคามาหลายเรื่อง บอร์ดโครงการต้องคอยมาตามแก้ไขปัญหาให้ทีละรายโดยเฉพาะปัญหานักเรียนทุน เรียนไม่ไหวต้องขอกลับมาเรียนในประเทศแทน ซึ่งหลายรายเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน และเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ยาก ค่าใช้จ่ายสูงมาก อย่างเช่น คณะทันตแพทย์ที่มีค่าเทอมปีละหลายแสน เพราะฉะนั้น บอร์ดโครงการฯ จึงมีมติตั้งกรรมการ 1 ชุด มอบรองผอ.สำนักงปบระมาณเป็นประธาน ไปพิจารณาว่า กรณีนักเรียนทุนที่มีขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรับทุนทั้งหลายเหล่านี้ จะต้องตอบแทนอะไรกลับมาบ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสวนร่วมมากขึ้น เพราะเงื่อนไขรับทุนเดิม ไม่ได้กำหนดให้นักเรียนทุนเหล่านี้ ต้องตอบแทนอะไรเลย ขอแค่ให้กลับมาประเทศไทยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง หลายรายเรียนจบแล้วก็ไม่ยอมกลับประเทศไทย “ รมว.ศธ. กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า โครงการฯนี้ ควรจะมีการทบทวนเงื่อนไขการให้ทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากกว่านี้ เพราะเป็นโครงการที่ยังต้องใช้งบประมาณอุดหนุนอีกกว่า 5 พันล้านบาท แต่สำหรับนักเรียนทุนที่เรียนได้ดี ไม่เคยมาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับทุน เช่น ขอกลับมาเรียนในไทยนั้น คงไม่สามารถไปดำเนินการใด ๆ กับเด็กที่ได้รับทุน อย่างไรก็ตาม กรณีเด็กที่ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับทุนนั้น อาจจะมีการแก้ไขเงื่อนไขใหม่ให้พวกเขาต้องกลับมาทำงานชดใช้ หากว่าหน่วยราชการ หรือท้องถิ่นมีความต้องการกำลังคนด้านนั้นพอดี หรือ กรณีที่เด็กเรียนเกิน 7 ปี นั้น อาจกำหนดให้เด็กต้องออกค่าใช้จ่ายในปีที่เกินไปเอง แต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมา จะเสนอทบทวนเงื่อนไขการให้ทุนอย่างไรมา แต่ตนให้เวลาไปศึกษาประมาณ 3 สัปดาห์ แล้วจะเรียกประชุมบอร์ดอีกครั้ง ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงมติครม.เดิม ก็จะต้องดำเนินการ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้โครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากขึ้น

อนึ่ง โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 1 มีจำนวน 921 คน รุ่น 2 จำนวน 915 คน รวม 1,836 คน จำนวนนี้เลือกเรียนต่างประเทศจำนวน 1,478 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 80 คน ออกจากทุน 29 คน ถูกให้กลับมาเรียนในไทย 227 คน ปัจจุบัน เหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศ จำนวน 1,142 คน ส่วนนักเรียนที่เลือกเรียนในประเทศไทยนั้น รวม 2 รุ่น 358 คน ข้อมูล ณ 31 ก.ค. สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 157 คน พ้นสภาพ 15 คน เพราะเกรดไม่ดี ความประพฤติไม่ดี ไม่มารายงานตัว 3 คน

ที่มา : http://www.komchadluek.net

0 ความคิดเห็น: