ศธ.ตั้งทีม.ดูแลเด็กทุนโอดอสเบี้ยวเงื่อนไขรับทุน

“จุรินทร์” มอบ ปลัด .ศธ. ตั้งทีมศธ.ดูแลเด็กทุนโอดอสเบี้ยวไม่ยอมทำตามเงื่อนไขรับทุน เตรียมขอครม.เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรับทุนใหม่ให้รัดกุมขึ้น พร้อมของบประมาณอักฉีดโครงการนี้ถึงปี 56 เท่านั้น งดให้ทุนนักเรียนที่ไม่จบในเวลาที่กำหนด

(2พ.ย.)นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ว่า ที่ประชุมหารือถึงการดำเนินการกับนักเรียนทุนที่จงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับทุนซึ่งกำหนดให้นักเรียนทุนไม่ต้องทำงานใช้ทุนแต่ต้องกลับประเทศไทย หลังเรียนจบและต้องเรียนจบภายในระยะเวลา 7 ปี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีนักเรียนทุนทั้ง 2 รุ่นจำนวนหนึ่ง ไม่ยอมกลับประเทศไทยหลังเรียนจบ หรือบางส่วนก็ลาออกจากทุนก่อนเรียนจบเพียงเล็กน้อยเพื่อหวังหลีกเลี่ยง เงื่อนไขให้กลับประเทศไทยหลังเรียนจบ ขณะที่นักเรียนทุนอีกหลายรายต้องขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับทุนโดยขอกลับมา เรียนในประเทศไทยแทน เพราะเรียนที่ต่างประเทศไม่ไหว ทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด มอบปลัด.ศธ.เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก สำนักงบประมาณ ก.พ. ก.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อหาทางดำเนินการกับนักเรียนทุน 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นนักเรียนทุนที่เรียนจบแล้ว แต่ไม่ยอมกลับประเทศไทย หรือ จงใจลาออกจากการรับทุนก่อนจบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับประเทศไทย ก็จะให้คณะทำงานไปดูว่ามีกฎหมายหรือระเบียบใดที่สามารถนำมาบังคับให้ นักเรียนทุนเหล่านี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุน ในส่วนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ก.ต.เสนอว่า อาจใช้มาตรการไม่ออกพาสปอร์ตเล่มใหม่ให้กับเด็ก ซึ่งจะมีผลให้นักเรียนทุนไม่สามารถอยู่ต่างประเทศได้

ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นนักเรียนทุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุน เช่น นักเรียนทุนที่เรียนในต่างประเทศไม่ไหว ก็จะต้องทำเรื่องขออนุมัติบอร์ดกองทุนกลับมาเรียนในประเทศไทยแทน เพราะฉะนั้นจะให้คณะทำงานใช้โอกาสที่เด็กเปลี่ยนแปลงสัญญาบังคับให้เด็กต้อง ทำสัญญารับทุนใหม่ ที่กำหนดให้ผู้รับทุน รับผิดชอบต่องบประมาณที่เสียไปมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คณะทำงานจะต้องไปยกร่างเงื่อนไขของทุนขึ้นมาใหม่ และเสนอ ครม. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกองทุน เนื่องจากเงื่อนไขการรับทุนถูกกำหนดออกมาเป็นมติ ครม.

อย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขใหม่ จะมีการกำหนดชัดเจนว่า เด็กที่ออกกลางคันหรือเรียนไม่จบจะต้องรับผิดชอบอย่างไร รวมทั้งกำหนดด้วยว่า เด็กที่ขอเปลี่ยนสายการเรียนหรือขอกลับมาเรียนในประเทศ เพราะเรียนไม่ไหว ซึ่งจะต้องทำให้เสียเวลาเริ่มต้นเรียนใหม่มากขึ้น จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไร รวมทั้ง จะมีการจัดการทางกฎหมายอย่างไรกับเด็กที่ไม่สามารถเรียนจบภายใน 7 ปีได ส่วนกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เรียนจบ แต่ต้องการเรียนต่อระดับป.โท ด้วยทุนตัวเอง จะให้คณะทำงานไปดูว่ากำหนดเงื่อนไขต่อเด็กกลุ่มนี้อย่างไร ที่สำคัญจะมีการเสนอ ครม. ขอใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ถึงปี 56 สรุปแล้วโครงการนี้ใช้งบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ปี 51-56 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,775 ล้านบาท

อนึ่ง โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2549 มีจำนวน 921 คน รุ่น 2 จำนวน 915 คน รวม 1,836 คน จำนวนนี้เลือกเรียนต่างประเทศจำนวน 1,478 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 80 คน ออกจากทุน 29 คน ถูกให้กลับมาเรียนในไทย 227 คน ปัจจุบัน เหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศ จำนวน 1,142 คน ส่วนนักเรียนที่เลือกเรียนในประเทศไทยนั้น รวม 2 รุ่น 358 คน ข้อมูล ณ 31 ก.ค. สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 157 คน พ้นสภาพ 15 คน เพราะเกรดไม่ดี ความประพฤติไม่ดี ไม่มารายงานตัว 3 คน

ที่มา : http://www.komchadluek.net

0 ความคิดเห็น: