การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ที่ได้รับทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเข้ารับราชการ ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลดังกล่าว เข้ารับราชการ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานก.พ.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.odos.moe.go.th

0 ความคิดเห็น: