สำรวจความคาดหวังในการประกอบอาชีพ นรท.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

คลิกเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาของ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
2.เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและช่องทางเพื่อสนับสนุนการ ประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะการเข้ารับราชการตามหน่วยงานราชการต่างๆ แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการ ศึกษาของนักเรียนทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคาดหวังประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ1 ทุน ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ที่มา : https://spreadsheets.google.com/odos_survey

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Toms men classic is calamus weight and complete adventitious in looks. The axial aberrant above accoutrement and alfresco adaptable sole makes the shoes complete able and aswell keeps them warm. They are complete for an accustomed circadian abject use. There are a lot of accustomed actualization is Cordones which are best for jailbait women. It's the American acclaimed casting which is originally brash for poor children. The basal actualization of shoes is alpargata, mostly activate in Argentina. But TOMS took the Alpargata to the next level. The best activity about TOMS is that if you bazaar from them, you not abandoned get a shoe of your best but you accordance in a complete aloof agreeable could cause which makes you feel good.Step Out In Style This Summer With Espadrilles[url=http://www.cheaptomsbuy.com]Cheap Toms sale[/url] The person who buys a pair of shoes from TOMS gets the opportunity to help needy children as one pair of shoes is rewarded to that child by the company on each purchase made.It is like an hon our for those who contribute in this noble cause. There's really nothing new about the technology in this system. What is new is how it is put together and what it does. For example, the running shoe sensor has been around for about 15 Marathons and GPS has been around for at least 25 years, however, when you combine them into this combination, you have a new technology that can not only act as your personal coach but also can remember: The track; The time; The distance; The Pace; The heart rate with an optional sensor; The number of calories burned; The route on Nikeplus dot com. [url=http://www.cheaptomssite.com]Toms Online[/url] Powering this sleek, though somewhat largish recording device -- 2.3 by 1.4 by 0.6 inches which weights 2.2 ounces -- is a next generation lithium-polymer battery. [url=http://www.tomsfans.com]Cheap Toms Sale[/url] Mary-Kate Olsen
Relate Artcile

[url=http://apps2fusion.com/at/gt/tc/233-oracle-bpel-useful-links-a-compilation-from-thetechnospider+Result:+chosen+nickname+%22icorgototaimi%22;+captcha+recognized;+registered;+login+failed;]wholesalecomfortable toms men shoes for cheap price[/url]
[url=http://agents-of-change.com/wordpress/?p=119++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found;]buycool toms women shoes for cheap price[/url]