เห็นมาอย่างไรเขียนไปอย่างนั้น : เงินจากหวย

รอมานานถึง 10 ปี กว่าที่ การจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวด้วยเครื่องจำหน่ายสลาก หรือที่เราเรียกจนเคยปากว่า “หวยออนไลน์” เป็นจริงขึ้นมาได้ในบ้านเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลได้ลงนามอย่างเป็นทางการในสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากกับผู้แทนของบริษัทล็อกซเล่ย์จีเท็คเทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวด้วยเครื่องจำหน่ายสลากเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วโดยที่บริษัทล็อกซเล่ย์จีเท็คฯ จะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากเพื่อจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว จำนวน 3,000 เครื่อง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แล้วเสร็จภายใน 7 เดือนแรก และติดตั้งเดือนละ 1,000 เครื่อง จนครบ 12,000 เครื่อง ทั่วประเทศแสดงว่า อีกไม่ช้าไม่นาน คนไทยจะมีโอกาสได้ซื้อ “หวยออนไลน์” เหมือนเช่น หลาย ๆ ประเทศในโลกนี้ซึ่งคนของเขาสัมผัส “หวยออนไลน์” มานานแล้วในวันลงนามสัญญา พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ได้กล่าวว่า“ตราบใด ที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ อยู่ ผมจะนำรายได้ส่วนเกินของกองทุนเงิน 3 ตัว และ 2 ตัว หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจ่ายเงินรางวัลแล้ว คืนสู่สังคมเงินดังกล่าวจะนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน/คนยากจน ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการคือการให้ทุนการศึกษากับ นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส รวมทั้งการให้ทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศด้วย”ที่จริงแล้วสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว มีมาตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2546 แต่เป็น การเขียนธรรมดา ๆ ยังไม่ได้นำ ระบบออนไลน์ มาใช้ และคณะรัฐมนตรีได้ให้มีการจัดตั้ง กองทุนเงิน 3 ตัว และ 2 ตัว ขึ้นมาโดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2546 ให้นำรายได้ส่วนเกินของกองทุนเงิน 3 ตัว และ 2 ตัว หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจ่ายเงินรางวัลแล้วคืนสู่สังคมโดยใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน/คนยากจน โดยกิจกรรมที่ควรดำเนินการคือการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส รวมทั้งการให้ทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศด้วย และแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอมาก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้วส่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไปตั้งแต่งวด 1 ส.ค. 2546 จนถึงขณะนี้ ปรากฏว่าได้นำรายได้ไปใช้จ่ายในโครงการที่ให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กโดยตรงเป็นเงินกว่า 7,800 ล้านบาทเช่น โครงการเขียนเรียงความเพื่อขอรับทุนการศึกษา (ประจำปี 2547) 928.1 ล้านบาท (ประจำปี 2548) 798.5 ล้านบาทเช่น โครงการทุนการศึกษาสำหรับลูกผู้มีรายได้น้อย 2,923.5 ล้านบาทเช่น โครงการทุนการศึกษาสำหรับลูกผู้ทำประโยชน์แก่สังคมและราชการ 843.6 ล้านบาทเช่น โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ซึ่งคัดเลือกเด็กนักเรียนอำเภอละ 1 คน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2547 เป็นเงิน 682.9 ล้านบาท ประจำปีการศึกษา 2548 เป็นเงิน 773.9 ล้านบาท และให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาส รวมทั้งเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ และ เด็กพิการ กว่าแปดแสนคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาอีกมากมาย หลายโครงการเมื่อ “หวยออนไลน์” เริ่มดำเนินการแน่นอนที่สุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลย่อมมีรายได้เพิ่มขึ้นคำกล่าวของ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ที่ว่า จะนำรายได้ซึ่งได้จากการจำหน่ายสลาก กลับไปสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยผู้คนที่ยากจนและด้อยโอกาสจึง มีความสำคัญเป็นที่สุดทำให้ผู้ที่จะนำเงินไปซื้อสลากกินแบ่งหรือหวยไม่ว่าจะเห็นด้วยวิธีธรรมดาหรือวิธีออน ไลน์ เชื่อมั่นได้ว่า เงินที่นำไปเสี่ยงโชคนั้น มิได้สูญเสียไปไหน เพราะสำนักงานสลากฯ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อคืนสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและผู้ที่ด้อยโอกาสหลาย ๆ ครั้งเรามักจะมองว่าหวยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าเรามองให้เป็นกลางและมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญหวยมีประโยชน์อยู่ไม่ น้อย นอกจากจะเป็นความหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเหล่าผู้ซื้อแล้ว หวยยังมีส่วนช่วยให้เกิดแสงสว่างแก่ผู้ที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้เช่นกันเราได้เห็น สลากขายไม่เกินราคา ในสมัยที่ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราได้เห็น สลากออนไลน์ เกิดขึ้นในสมัยที่ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการฯและเราได้เห็นรายได้จากหวยถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นระบบ ก็สมัยที่ พล.ต.ต. สุรสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการฯ อีกเช่นกันจึงกล่าวได้ว่า พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ คือบุคคลที่น่าจับตามองที่สุด ณ เวลานี้ เพราะเป็น คนจริง และ นักพัฒนา ที่หาตัวจับได้ยากมากเชียร์กันตรง ๆ อย่างนี้แหละใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะ.

1 ความคิดเห็น:

เรียนต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆๆค่ะ