โครงการเสียงสะท้อนจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศสต่อการปรับปรุงโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับที่ 3
เรื่อง โครงการเสียงสะท้อนจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศสต่อการปรับปรุงโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สัปดาห์หน้า จะเสนอของบประมาณ เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เนื่องจาก เดิมเคยใช้เงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ขณะนี้ให้เลิกใช้ก็ต้องของบประมาณ แต่ยืนยันว่า เด็กโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะไม่ถูกลอยแพ แต่โครงการนี้จะไม่มีอีกแล้วในรัฐบาลนี้ รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้คำว่า “1” ทั้งหลายจะมาพิจารณาว่า จะยังมีต่อไปอีกหรือไม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
เมื่อถามว่า จะมีการพิจารณา นักเรียนทุนรุ่นที่ 3 หรือไม่ ศ.ดร.วิจิตร ตอบว่าตอนนี้ขอแก้ปัญหาและเยียวยา นักเรียนทุน 2 รุ่นนี้ก่อน ส่วนจะมีรุ่นต่อไปรึเปล่า คงต้องมาพิจารณา ข้อดีข้อเสียซะก่อน และถ้ามีการพิจารณาเด็กทุนรุ่นที่ 3 กระทรวงคงต้องขอเงินจากงบกลางมาสนับสนุน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยืนยันกับตนว่าจะจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินรุ่นที่ 3 ด้วย แต่ตนกำลังดูว่าจะยังคงเป็นโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือจะเป็นลักษณะอื่น ดังนั้น เมื่อมีคำยืนยันว่าจะมีรุ่นที่ 3 ตนก็จะไปคิดต่อว่าจะเป็นรูปแบบใด เพราะตนเห็นด้วยกับการให้โอกาสเด็กในชนบทได้โอกาส และถ้าตนมีเงินงบประมาณมาก อาจจะเป็นโครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุนได้หรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี รวมถึงต้องคิดว่าจะให้นักเรียนในสังกัดอื่นด้วยหรือไม่ หรือจะยังยึดอำเภอเป็นตัวตั้ง หรือเปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

ตามข่าวข้างต้น ทางสมาคมฯ คิดว่านักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสทุกคน สามารถที่จะมีส่วนรวมในการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ดังนั้นสมาคมฯจึงจัดโครงการ “โครงการเสียงสะท้อน จากนักเรียนไทยในฝรั่งเศสต่อการปรับปรุง โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” โดยทางสมาคมฯ จะเป็นตัวกลาง เพื่อรับความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ส่งให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจโดยเฉพาะนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ทั้ง 2 รุ่นช่วยกันแสดงความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะต่างๆ, ปัญหาที่พบจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้นในรุ่นต่อไป โดยสามารถนำเสนอความเห็นผ่านทางเว็ปไซท์ของสมาคมฯ www.aetf-online.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ศกนี้

.........................................................

หัวข้อโครงการ : เสียงสะท้อนจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศสต่อการปรับปรุงโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

ผู้ดำเนินการ : สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มาของโครงการ :
หนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับเสนอข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสจึงจัดโครงการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประมวลข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนต่อไป

จุดประสงค์ในการดำเนินการ :
สมาคมวางตัวเป็นกลางเพื่อเปิดรับความคิดเห็นโดยตรงจากนักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข่าว และจากบุคคลทั่วไป แล้วสะท้อนความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ มากยิ่งขึ้น

วิธีการดำเนินการ :
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเว็บไซท์สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส
๒. เปิดรับความคิดเห็นจากนักเรียนทุนโอดอส และจากบุคคลทั่วไป โดยตั้งกระทู้ (ปิดรับความคิดเห็นวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙)
๓. สรุปรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. ความเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาตอบโต้จากนักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน และนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่มีต่อข่าวนี้
๒. ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นต่อๆไป

ด้วยจิตคาระวะ
Webmaster AETF

0 ความคิดเห็น: