จ่อล้มโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จบแค่รุ่น 2 ยันไม่ลอยแพรุ่นก่อน

ศธ.จ่อล้มโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน “วิจิตร” ยันจบแค่รุ่น 2 ไม่ลอยแพนักเรียนทุน รุ่น 1-2 แต่ในรัฐบาลนี้จะไม่มีโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนอีกแล้ว พร้อมทบทวนโรงเรียนตามโครงการ “1” ทั้งหมด ส่วน สพฐ.แถลงผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ระบุ มี 836 โรงเรียนผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน ด้าน “คุณหญิงกษมา” ยันยังมีโครงการโรงเรียนในฝันต่อไป ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะเสนอของบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เนื่องจากเดิมเคยใช้เงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ขณะนี้ให้เลิกใช้ก็ต้องของบประมาณ แต่ยืนยันว่า เด็กโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะไม่ถูกลอยแพ แต่โครงการนี้จะไม่มีอีกแล้วในรัฐบาลนี้ รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้คำว่า “1” ทั้งหลายจะมาพิจารณาว่าจะยังมีต่อไปอีกหรือไม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดแถลงผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โดย ดร.อรทัย มูลคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้จัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ช่วงปีงบประมาณ 2547-2549 จำนวน 921 โรง พบว่า มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในฝันแล้ ว 836 โรง ที่เหลืออีก 85 โรง อยู่ในช่วงการประเมิน คาดว่า จะสามารถประเมินได้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.2549 และจากการประเมินกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในฝันที่ผ่านการประเมินแล้ว 809 โรง พบว่า มีการพัฒนาครูด้านไอซีทีมากที่สุด 97.30% และเมื่อสำรวจผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโร งเรียนในฝัน พบว่า ในปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนสอบเข้าได้ 9,256 คน ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนสอบเข้าได้ 15,821 คน นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในโรงเรียนจำนวน 497 โรง ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการถึง 134,581 คน ด้านคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันจะยังมีต่อไปแน่นอน เพราะเป็นนโยบายของ ศ.ดร.วิจิตร แต่ต่อไปจะไม่เน้นที่ความอลังการ เพราะที่ผ่านมา หลายโรงเรียนเข้าใจผิดว่าโรงเรียนในฝันต้องเน้นเรื่องไอที ทั้งที่ในแต่ละโรงเรียนมีอีกหลายเรื่องที่ควรจะนำมาเป็นจุดเด่น และที่สำคัญควรที่จะเน้นความเชื่อมโยงต่อชุมชนด้วย

0 ความคิดเห็น: