ครม.ไฟเขียวทุ่มงบฯกลางต่อท่อเด็กทุนหวย

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ ครม.วินิจฉัยกรณีปัญหาค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารและครูระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ หรือ ระดับ 8-9 เดิมได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอยู่เดิม จึงขอให้ ครม.วินิจฉัยว่า วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตำแหน่งที่ควรได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็น 2 เท่าเหมือนกับข้าราชการอื่น ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใช้งบประมาณจำนวน 2,000 ล้านบาทต่อปี
รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ครม.ยังได้อนุมัติให้จัดสรรเงินงบกลาง จำนวน 9,000 กว่าล้านบาท สนับสนุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ให้กับนักเรียนทุนในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนกว่า 1,800 คน ที่เรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศจนจบการศึกษา ซึ่งหลังมีการวินิจฉัยว่าการออกสลากบนดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานสลากฯจึงไม่จัดเงินให้ ส่วนจะมีการจัดทุนให้กับนักเรียนในรุ่นที่ 3 หรือไม่นั้น ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพไปหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาข้อสังเกตต่างๆ อาทิ ทุนระดับปริญญาตรีควรจะเป็นทุนภายในประเทศ หากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศควรมีการเตรียมความพร้อมเด็กให้ดี มีการกำหนดสาขา ที่จะเรียน มีข้อผูกพันว่ากลับมาแล้วควรจะไปทำงานในถิ่นกำเนิด และเสนอกลับเข้า ครม.ต่อไป.

0 ความคิดเห็น: