ศธ.เตรียมหางานให้เด็กทุนหวยหลังเรียนจบจากต่างประเทศ

ปลัด ศธ.ประสานภาครัฐและเอกชนหาตำแหน่งให้เด็กทุนหวย เผยเด็กทุนรุ่น 3 คาดจะเลือกเด็กอาชีวะ เน้นติวเข้มภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐาน ก่อนส่งเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเมืองไทยหรือเมืองนอก ระบุพบเด็กทุน 2 รุ่นขอกลับบ้าน 20 คน นางจรวยพร ธรนินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมถึงการทบทวนการดำเนินงานต่อในรุ่นที่ 3 ซึ่งโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2547-2553) รุ่นที่ 2 พ.ศ.2549-2555 โดยมีนักเรียนรับทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,836 คน ต้องใช้งบประมาณตลอดหลักสูตร ประมาณ 9,1790.71 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 830,000 บาทต่อคนต่อปี ขณะนี้ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 2,087.26 ล้านบาท คงเหลือกเบิกจ่ายอีก 7,092.45 ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายงบกลางเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 596,698,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2549 ส่วนใช้ปี 2550 จะต้องเบิกจ่ายอีกโดยเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 1,120 ล้านบาท สกอ. 40.7 ล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ 13.92 ล้านบาท รวม 1,174.62 ล้านบาท ซึ่งจะต้องขอแปรญัตติเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมจากงบปกติ “นักเรียนทุน 2 รุ่น เราพบว่ามีนักเรียนประมาณ 20 คนขอกลับมาเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจำตัว และมีปัญหาการปรับตัว แต่ยังเคยพบว่าเด็กมีปัญหาด้านการเรียน” นางจรวยพร กล่าวต่อว่า เพื่อให้นักเรียนทุนเหล่านี้เรียนจบแล้วนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จึงมีโครงการจัดหางานเพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยจะประสานไปยังหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยให้เด็กได้ทำงานตรงกับสาขาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา นอกจากนี้ ยังมีแผนนำข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานของประเทศและจังหวัดมากำหนดสาขาวิชาชีพที่จะให้ศึกษาต่อ โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน สาขาที่มีลักษณะจำเพาะที่ทำได้ยากในประเทศไทย และการเลือกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ส่วนนักเรียนทุน รุ่นที่ 3 จะนำข้อมูลให้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศธ. ดูรายละเอียด ซึ่งแนวโน้มเด็กทุนรุ่นที่ 3 น่าจะเป็นเด็กอาชีวศึกษา โดยจะให้เด็กทุนเรียนในไทยเพื่อปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และวิชาหลักๆ ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

ผู้จัดการออนไลน์ 4 ธันวาคม 2549

0 ความคิดเห็น: