นร.ทุนไทยสร้างชื่อในฝรั่งเศส ทำคะแนนสูงสุดหลักสูตรวิศวะอัจฉริยะ

นักเรียนทุนไทยสร้างชื่อในฝรั่งเศส “วิจิตร” เผย “สุทธิชัย ใจติ๊บ” สอบได้คะแนนสูงสุดของการเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงที่รับเฉพาะเด็กอัจฉริยะเข้าเรียน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายสุทธิชัย ใจติ๊บ นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ปี 2547 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Grenoble 1 ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี ประเทศฝรั่งเศส ได้แจ้งความประสงค์จะขอศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง โดยจะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Grenoble ซึ่งจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศสรายงานว่า นักเรียนมีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม โดยขณะที่ศึกษาขั้นเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศส 7 เดือน ณ สถาบัน CUEF เมือง Grenoble ได้ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 356 จากคะแนนเต็ม 699 และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนน 11.039 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ได้ 11.866 จากคะแนนเต็ม 20 และภาคเรียนที่ 3 ได้ 14.238 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยเฉพาะวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนสูงถึง 17.75 จากคะแนนเต็ม 20 โดยสรุปได้คะแนนรวมเฉลี่ยเป็นที่ 1 ของชั้นปี “ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูง ถือว่าเป็นระบบการศึกษาเฉพาะของฝรั่งเศส สำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศจะสอนด้านวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง ด้านรัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท โดยจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี” ศ.วิจิตร กล่าวชื่นชม

ผู้จัดการออนไลน์ 23 พฤษภาคม 2550

0 ความคิดเห็น: