เปิดม่าน (บทความใน)

00 นักเรียนทุน 1 อำเภอรุ่นแรก แห่กลับไทย เกือบ คน ตามที่ "คมชัดลึก" ได้นำเสนอ นั่นเป็นความจริง งานนี้"ปู่วิจิตร ศรีสอ้าน เจ้ากระทรวงศึกษาธิการแอ่นอกรับแบบชายชาตรี พร้อมเตรียมล้อมคอกนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 ในวันนี้(10ส.ค.) รู้มาบอกต่อ ๆ

00นัยว่า หลักสูตร "แพทย์แผนจีน"วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มจษ.)กำลังกลายเป็นที่สนใจชองชาวอุดมศึกษามากๆ เพราะนอกจากจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอนแล้ว ยังมีนักษาศึกษาจาก "แดนมังกร"มาเรียนที่มจษ.ถึง 70 ชีวิต

0 งานนี้ทั้ง "รศ.มานพพราหมณโชติ "อธิการบดีมจษ.รศ.พรผจงเลาหวิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมจษ.และผศ.นุชรินทร์ศศิพิบูลย์ ต่างยิ้มแก้มปริไปตามๆ เพื่อคอยให้การต้อนแขกที่มาเยี่ยมชม เพราะต่างก็ "ทึ่ง" แพทย์จีนจันทรเกษมทำได้ไงเนีย! โดยเฉพาะผศ.พิทักษ์อาจคุ้มวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงถึงกับออกปากชม เลยนะขอบอก!

00มรภ.ธนบุรี จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและการสอน ประดิษฐ์หัวโขน ให้กับอาจารย์ เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทร.02-890-1801 ต่อ 2141ในวันที่ 9-10 ,16-17 ส.ค.50 นี้

http://www.komchadluek.net

0 ความคิดเห็น: