1อำเภอ1ทุนฟื้นตามหวยบนดิน เสมา1ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักการต่างประเทศ สำหรับการดำเนินงานยังยึดตามนโยบายเดิม คือ ส่งนักเรียนไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษด้วย เพื่อจะได้กลับมาเปิดทางกว้างให้ประเทศไทยในการค้าขายสัมพันธ์กับประเทศ นั้นๆ ได้สะดวก ที่เพิ่มเติมจากเดิม คือ ในจำนวนนักเรียน 928 คน ที่จะได้ทุน จะให้เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาประมาณ 1 ใน 3 เริ่มมีการเดินทางไปศึกษาจริงในปีการศึกษาหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เริ่มต้นสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบาลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ ตนจำไม่ได้แล้ว มาถึงสมัยนี้จึงได้เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิมที่จำง่ายกว่า ที่ผ่านมาส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศแล้วกว่า 900 คน บางส่วนเรียนจบกลับมามีงานทำ ในวันนี้เป็นการเรียกประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นของ 8 หน่วยงาน ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า จะใช้งบประมาณจากรายได้การจำหน่ายสลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ที่จะเริ่มต้นในเดือนก.ย.นี้

ด้าน นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา คาดว่าจะเริ่มประกาศรับสมัครในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2551 จากนั้นจะมีการสอบคัดเลือกในเดือนม.ค. 2552 และเริ่มการฝึกอบรมภาษา วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาการต่าง ๆ เพื่อปูพื้นฐานเตรียมความพร้อม ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2552 โดยขยายเวลาการอบรมจากเดิม 4 เดือน เป็น 8 เดือน สำหรับเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการดังกล่าว เบื้องต้นต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 150,000 บาท/ปี และคัดเลือกภายในแต่ละอำเภอ โดยสายสามัญจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ส่วนสายอาชีวศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป


ที่มา : http://www.thairath.com

0 ความคิดเห็น: