ศธ.เดินหน้า 1 อ.1 ทุน ขีดวงให้เฉพาะต่อ ตปท.ลั่นเรียนห่วยยุติ

“วิจิตร” ชงเรื่อง ครม.ขอทุนพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 ตั้งเงื่อนไขให้ทุนไปเรียนประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และสาขาขาดแคลน ย้ำเด็กเรียนไม่ไหวขอกลับมาเรียนในประเทศ “ยุติการให้ทุน” เพราะผิดวัตถุประสงค์สร้างเด็กเด็กมาพัฒนาท้องถิ่น

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นั้น ในที่ประชุมได้เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรมีต่อในรุ่นที่ 3 ทั้งนี้ ยังคงยึดหลักการเดิมที่เคยเสนอไปคือ ให้ทุนแก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนดีแต่ยากจน โดยจะให้โควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 178 เขตทั่วประเทศ เขตละ 2 คน และนักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง 75 จังหวัดๆ ละ 1 คน รวมทุนทั้งสิ้น 432 ทุน โดยกำหนดเงื่อนไขนักเรียนทุน ว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชนก็ได้ เพราะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำงานใช้ทุนรัฐบาล

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ผลการประเมินผลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนเลือกเรียน 16 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สวิส จีน เนเธอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ออสเตรีย สเปน เดนมาร์ก อินเดีย สวีเดน มาเลเซีย อียิปต์ และอิตาลี โดยนักเรียนรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าเรียนจำนวน 628 คน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น 20% เรียนปานกลาง 50% เท่ากับว่าที่ส่งไปมีถึง 70% ส่วนที่เหลือ 30% อาจจะไม่จบหรือมีปัญหาต้องกลับมาเรียนในประเทศได้

อย่างไรก็ตาม นักเรียนทุน 2 รุ่นแรก ยังเปิดโอกาสให้กลับมาเรียนในประเทศได้ สำหรับรุ่นที่ 2 เพิ่งเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ไม่กี่คน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเตรียมภาษา ดังนั้น จึงยังประเมินไม่ได้ หากดูผลจากรุ่น 1 ซึ่งผลการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวอีกว่า เมื่อประเมินผลคร่าวจากนักเรียนทุน 2 รุ่น นั้น ผลอยู่ในขั้นพอใจ จึงจะเสนอรัฐบาลให้จัดทุนรุ่นที่ 3 แต่จะไม่มีทุนในประเทศเหมือน 2 รุ่นที่ผ่านมา และจะไม่ให้ทุนไปเรียนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ดูจากข้อมูลพบว่าคนไทยที่จบระดับ ม.ปลาย หรือระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนรัฐบาล หรือใช้ทุนตัวเองไปเรียนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกามีคนไทยไปเรียนถึง 10,000 คน อังกฤษ 50,000 คน จึงสมควรแล้วที่จะสนับสนุนให้คนไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากคนไทยมีโอกาสไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมากพออยู่แล้ว

ทั้งนี้ เด็กทุนรุ่น 3 ศธ.จะให้สิทธิเด็กเลือกสาขาและประเทศที่จะไปศึกษาต่อ แต่ต้องเป็นสาขา และสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ถ้าหากนักเรียนไปศึกษาต่อแล้วและรู้ตัวเองว่าเรียนไม่ไหว หรือไม่สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตรได้ ทางคณะกรรมการเสนอว่าให้มีการยุติการให้ทุนทันทีแม้จะกลับมาเรียนในประเทศไทย

“เหตุผลที่คณะกรรมการยุติการให้ทุนในประเทศ เพราะหากลงทุนควรคุ้มค่า เพราะนี่ไม่ใช่ทุนสวัสดิการเป็นทุนจัดสร้างผู้นำทางวิชา และเน้นสะท้อนความต้องการท้องถิ่น อีกอย่างปัจจุบันเรามีทุนอื่นๆ เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา ที่ช่วยประกันโอกาสทางการศึกษาได้อยู่แล้ว จึงกำหนดเงื่อนไขให้เรียนเฉพาะต่างประเทศ และประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าเรายังยืดหยุ่นให้เลือกเรียนต่างประเทศแล้วเรียนไม่ไหว แล้วขอกลับมาเรียนในไทย ก็ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้เด็กเรียนในประเทศที่เก่ง เรียนสาขาเฉพาะทาง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น”

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวด้วยว่า ตนจะเสนอ ครม.ว่า รุ่นที่ 3 ขอเริ่มตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เด็กได้เตรียมตัวไปศึกษาต่อในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งระหว่างนั้นจะมีค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เชื่อว่าเป็นเงินไม่มากเพราะทุนรุ่น 3 กว่า 2 รุ่นที่ผ่านมา จึงขอให้รัฐบาลหางบมาช่วยด้วย


ผู้จัดการออนไลน์ 17 ตุลาคม 2550
http://manager.co.th

1 ความคิดเห็น:

เรียนต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ