เผยเด็ก 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่น 1 ไม่เจ๋งจริง

ผู้จัดการรายวัน - สำรวจพบเด็ก 1 ทุน 1 อำเภอรุ่น 1 ไม่เจ๋งจริง เข้าเรียนได้แค่มหาวิทยาลัยระดับกลางมีเพียง 100 กว่าคนจาก 628 คนที่เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ เตรียมชงข้อมูลนี้ในที่ประชุมบอร์ด 12 ต.ค.นี้ เพื่อปรับเงื่อนไขรุ่น 3
นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันที่ 12 ต.ค. นี้จะประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เดิมชื่อโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาเสนอศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำมาปรับปรุงเงื่อนไขเด็กรุ่นที่ 3 ให้มีความคุ้มค่ามากขึ้น
ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปสำรวจนักเรียนต่อต่างประเทศรวม 628 รายนั้นพบว่า นักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นแรกที่ไปเรียนต่อใน 18 ประเทศ ส่วนใหญ่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับกลาง มีเพียง 100 คนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับต้นๆของประเทศนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีสัดส่วนนักเรียนทุนเข้ามหาวิทยาลัยที่อันดับดีแตกต่างกัน อย่างนักเรียนทุนที่ไปเรียนประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 119 คน เข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ได้ถึง 112 คน

http://manager.co.th

0 ความคิดเห็น: