เด็ก 1 อำเภอ 1 ทุน ไม่ไหว กลับบ้านอีกชุด เพราะคิดถึงบ้าน

เด็ก 1 อำเภอ 1 ทุนขอกลับไทย 9 คนเหตุปัญหาสุขภาพและคิดถึงบ้าน ประสาน สกอ.ให้หามหาวิทยาลัยให้เด็กเรียนต่อ ส่วนเด็กที่ผลการเรียนต่ำให้คณะกรรมการฯ ไปขอสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลสาเหตุผลการเรียนตก แต่ยันไม่มีการตัดทุน ส่วนรุ่น 2 ต้องรอไปก่อน ด้านม.มหิดลเก็บข้อมูลเด็กทุนเผยอาจารย์ต่างชาติชื่นชมเด็กไทยเก่งและขวนขวายดี ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ โครงการ 1 ทุน 1 อำเภอว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ศึกษาอยู่ในประเทศและต่างประเทศ พบว่าผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะเด็กทุกคนต่างมีขวัญและกำลังใจดีมาก ขณะนี้มีเด็กนักเรียน 2 คนที่สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส และเนเธอแลนด์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจได้แล้ว อย่างไรก็ตามมีเด็กที่ขอกลับมาเรียนในประเทศ จำนวน 9 คน จากประเทศอินเดีย 3 คน, เยอรมัน 2 คน , เนเธอแลนด์ 2 คน , จีนและฝรั่งเศสประเทศละ 1 คน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องส่วนตัว เกี่ยวกับสุขภาพ และบางคนก็อยากกลับมาเรียนให้ทันเปิดเทอมที่ประเทศไทย รวมทั้งคิดถึงบ้าน ซึ่งในจำนวน 9 คนที่กลับมาเรียนต่อในประเทศไทยนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะประสานจัดหามหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน “สำหรับผลการดำเนินนักเรียนที่ศึกษาในประเทศไทยนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยเฉลี่ย มีเด็กที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ประมาณ 25% 3.00 ขึ้นไปมีประมาณ 50% , และได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปมีประมาณ 80% โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีเด็กประมาณ 1% เท่านั้นที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ประมาณ 9 คน โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ไปสัมภาษณ์กับเด็กเป็นรายบุคคลว่ามีปัญหาอย่างไร เพื่อหาทางแก้ไขและผลักดันให้เด็กได้เรียนต่อจนจบ โดยจะไม่มีการตัดสิทธิ์ทุนการศึกษาแก่เด็ก” รมว.ศธ.กล่าว รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนปัญหาการจ่ายเงินให้เด็กช้านั้น เนื่องจาก สกอ.มอบให้มหาวิทยาลัยไปจ่ายแทนเป็นราย 6 เดือน 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยส่งค่าใช้จ่ายมายัง สกอ.เพื่อให้ทาง สกอ.โอนเงินเข้าบัญชีให้เด็กในทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ส่วนการดำเนินการรุ่นที่ 2 นั้นยังไม่ได้มีการหารือ โดยพิจารณาผลจากรุ่นนี้ก่อน นอกจากนี้ในวันที่ 4-6 จะมีการจัดค่ายสำหรับเด็กทุนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหาและสร้างความผูกพันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะวิจัยเด็ก 1 ทุน 1 อำเภอ กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลลวิจัยเบื้องต้นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส และเยอรมัน พบว่าเด็กมีความตั้งใจเรียนสูงมากและปรับตัวได้ค่อนข้างดี รวมทั้งพยายามขวนขวายหาความรู้ พร้อมทั้งพยายามศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ อย่างดี ซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนในต่างประเทศ ดังนั้น จึงได้พยายามใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามอาจารย์ในต่างประเทศได้ให้คำแนะนำว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการนั้นควรจะมีการเตรียมตัวเรื่องของภาษาในระยะหนึ่งก่อน ในส่วนของนักเรียนได้เสนอให้จัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางจริง ทั้งนี้ คณะทำงานจะดำเนินการรวบรวมผลวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้

1 ความคิดเห็น:

เรียนต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆๆค่ะสำหรับบทความดีๆ