1 อำเภอ 1 ทุนฉลุย ครม.พอใจผลการเรียนเด็ก

ครม.รับทราบผลประเมินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เผยผลประเมินฉลุยไร้ปัญหา ระบุนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี น่าพอใจ นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องโครงการการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน ตามที่ ศธ.เสนอ โดยสรุปภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปรับตัวที่ดีมาก นักเรียนที่เรียนในต่างประเทศได้รับคำชมเชยจากครูผู้สอนว่าเด็กไทยกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดี ขยัน ส่วนนักเรียนที่เรียนในประเทศนั้นก็มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นกัน สำหรับในกรณีที่นักเรียนทุนในประเทศมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยยึดหลักเมตตาธรรมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามตนได้มอบนโยบายให้นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนในต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยดูช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ด้วย สำหรับเรื่องโครงการฯ รุ่นที่ 2 นั้น ที่ประชุม ครม.ยังไม่ได้มีการพูดถึงในรายละเอียด รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นายกฯ ยังได้กล่าวในที่ประชุม ครม.ว่า ต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลใช้ที่ปรึกษาของคนไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยน่าจะมีการจัดตั้งทีมขึ้นเป็นคณะ และติดตามการทำงานของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรด้านบุคคล และฝึกฝนพัฒนาบุคลากรของไทยด้วย ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ดี โดยตนจะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่าจะจัดการให้มีการจัดตั้งคณะอาจารย์ขึ้นมาเป็นทีมที่ปรึกษาอย่างไร เพราะมีงานหลายประเภททั้งวิทยาศาสตร์ สังคม เป็นต้น เพราะหากว่าไปแล้วหัวหน้าทีมก็จะเป็นบริษัทต่างประเทศ แต่ท้ายที่สุดก็จ้างคนไทยเป็นผู้ดำเนินการอยู่ดี

0 ความคิดเห็น: