นักเรียนทุนรัฐบาลในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2546 หรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอหรือกิ่งอำเภอทั่วประเทศ ตามโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กราบเรียน พณฯท่านนายกฯพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร สวัสดีค่ะ/ครับ พวกเราในนามนักเรียนทุนรัฐบาลในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่ศึกษา ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี พวกเราทั้งเจ็ดคนประกอบด้วย ๑. น.ส. กฤษณา ปงคำเฟย อ. เมือง จ.พะเยา ๒. น.ส.จรัสศรี จันภูงา อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ๓. น.ส.เมธาภรณ์ ถวายทรัพย์ อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา ๔. น.ส.อุษา ลิ้มสีทอง กิ่งอ. สามร้อยยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๕. นายเถลิงศักดิ์ ริมทอง เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร ๖. นายสมชาติ แจ่มจันทร์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๗. นายเอกพล สุวรรณเสวก อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่หยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้พวกเรา สองสัปดาห์ที่พวกเราได้มาอยู่ที่มิลานนี้ พวกเราได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่ที่พวกเราไม่เคยเจอมาก่อน ตอนนี้พวกเรากำลังเรียนภาษาอิตาเลียน ซึ่งเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของพวกเราทุกๆคน การได้เรียนภาษาที่นี่เป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมาก เราจะพยายามศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะนำกลับไปพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

กราบเรียน ท่านนายกทักษิณที่เคารพ กระผมนายเกษม บ่ายสกุล นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ประเทศฝรั่งเศส ตอนนี้กระผมเรียนภาษาอยู่ที่เมืองตู ประเทศฝรั่งเศส กระผมเริ่มเรียนได้ประมาณ ๓ สัปดาห์แล้วครับ อาจารย์ที่นี่ใจดีและก็สอนดีด้วยครับ กระผมก็เรียนรู้เรื่องบ้างแล้วครับ กระผมมีเรื่องข้องใจที่จะขอเรียนถามท่านนายกว่า ถ้าพวกนักเรียนทุน เรียนสำเร็จแล้ว จะมีโครงการที่จะขยายต่อไป ให้เรียนต่อถึงปริญญาเอกไหมครับ ท้ายนี้กระผมจะตั้งใจเรียนให้มีความรู้มากมาก เพื่อจะได้กลับไปพัฒนาบ้านเราครับ กระผมมีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย
ด้วยความเคารพอย่างสูง นายเกษม บ่ายสกุล

กราบเรียน ท่านนายกทักษิณ ชินวัตร ที่เคารพอย่างสูง กระผมนายพงษ์ศักดา แสนสุภา เป็นนักเรียนทุน1อำเภอ1ทุน ที่มาเรียนที่ฝรั่งเศส ตอนนี้ผมเรียนภาษาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้ว ก็เรื่มเข้าไจบ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังสื่อสารกับคนฝรั่งเศสได้ไม่มาก ุอย่างไรก็ตาม กระผมจะตั้งไจเรียน และจะพยายามเรียนไห้จบ เพื่อจะได้กลับไปพัฒนาประเทศไทยของเรา สำหรับความเป็นอยู่ที่นี่สะดวกสบายดีทุกอย่าง กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงที่ไห้โอกาส แก่กระผมมากขนาดนี้ กระผมขอสัญญาว่าจะตั้งไจเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อชาติของเราครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง พงษ์ศักดา

เรียน ท่านนายกที่เคารพอย่างสูง กระผม เป็นนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ของอำเภอ ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้ผมกำลังเรียนภาษาอยู่ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส ตอนนี้เป็นฤดูร้อน แต่ผมคิดว่าอากาศคงหนาวกว่าเรามาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการเรียน คนที่นี่ดูเป็นมิตรดีครับ อาจารย์สอนภาษาหรือเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ ก็ดูเป็นมิตรดี แต่สิ่งที่ต้องปรับตัวก็คงเป็นเรื่องอาหาร เพราะว่าอาหารบางอย่าง เป็นอาหารที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน เลยทำให้ลำบากบ้าง แต่ช่วงนี้ก็รวมกลุ่มกับเพื่อนทำอาหารไทยกินด้วยกัน ก็มีความสุขดีครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอความกรุณาท่านนายก ว่าถ้าหากได้รับ อี-เมลล์ ของผมแล้ว ขอความกรุณาท่าน ช่วยตอบกลับดวยครับ ผมจะได้ภูมิใจว่าท่านนายกได้อ่านจดหมายของผมแล้ว และอยากจะบอกว่าขอขอบคุณรัฐบาลไทย ขอขอบพระคุณท่านนายกที่ทำให้มีโอกาสนี้ขึ้นมา ทำให้ความฝันของผมเป็นจริง
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายภัทรพงศ์ ตนเหี่ยม นักเรียนทุนอำเภอปราสาท จังหวัดสุรนทร์

เรียน พณ ท่าน นายก คุณพ่อใจดี ของพวกเรา สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว พิมรา ขุนเมือง นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน หนูรู้สึก มีเกียรติ ภูมิใจ และภูมิใจมาก ที่ได้ คัดเลือกเป็น นักเรียน ทุน ตัวแทน อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี หนูเลือก สาขา Fashion Design ค่ะ เพราะหนู ชอบ ทางศิลปะ ถ้าหนูอยู่ประเทศไทยตอนนี้ หนูก็คงได้เรียนอยู คระ ครุศาสตร์ ศิลปะศึกษา ใน รั้วจามจุรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แต่ ที่หนูเลือกมาที่ ประเทศ ฝรั่งเศส เพราะว่า 1 หนูเรียน สายศิลป์ ฝรั่งเศสมา และคุณแม่ก็สอน อังกฤษ ฝั่งเศส 2 นี้ เป็นโอกาศที่ดีกว่า หนูไม่รู้ได้ ว่า ถ้าหนูเรียนที่ปะเทศไทย จบมา หนูจะมีงานทำรึป่าว เพราะ ว่า ความจริง หนูก็อยาก เป็น ดีไซเนอร์มาตั้งแต่เด็ก แต่ ในประเทศไยเรา ไม่ได้มี สายเฉพาะเจาะจง จิงจิง หนู หมายถึงในรั้ว มหาวิทยาลัย 3 ขึ้นชื่อว่าประเทศ ฝรั่งเศส ใครๆ ก็ คิดถึง แฟชั่น หนูอยากจะรีบเรียน ให้ จบ และ ไปช่วย เรื่อง Bangkok fashion city 4 ถึงแม้จะต้องเรียนในต่างประเทศ ห่างบ้าน แต่ หนูก็มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะมาเรียนให้จบ ตอนนี้ หนูอยู่ที่เมือง Tours ประเทศ France หนูเรียนภาษาอยู่ที่ สถาบัน Institut de Touraine ครู อาจารย์ ที่นี้ ดีมากค่ะ เค้า พยายามมาก ในการให้ พวกเราเข้าใจ ความเป็นอย๋ดีมากค่ะ เงินที่ รัฐให้มา ก็ เหลือใช้ หนู จะใช้เงินอย่างประหยัด กินแต่ของ ดี แต่ไม่ ฟุ่มเฟื่อย เพราะ ม่าหม้า บอกอยู่ เสมอว่า สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก ทั่วประเทศ ไทย มี นร.ที่เลือกเรียน Fashion Design อยู่เพียงสอง คน งั้น หนู ขอสัญญาว่า หนูจะตั้งใจเรียน จะ ระลึกอยู่เสมอว่า หนูเป็นคนไทย เกิดจากประเทศไทย เป็นคนพุทธ อยู่นี่ หนูก็ สวดมนต์ ทุกคืน ทำการบ้าน และอ่านหนังสือก่อนนอนทุกวัน ค่ะ ขอขอบพระคุณ พณฯ ท่าน นายกทักษิน ชินวัตร ที่ทำให้ มีทุนนี้ เพราะเป็นโอกาศที่ดีมาก โอกาศหนึ่งที่หนูได้รับ เนื่องจาก ในครอบครัว หนู การศึกษา เป็น สิ่งสำคัญ คุณพ่อ คุณแม่หนู เลิกกัน และ คุณแม่ก็ เลี้ยงลูกๆ เองคนเดียว หมดเลย พวกเรา สี่ คน พี่พลอย จบปริญญาตรี อักศร จุฬา โท English for bussiness จาก ธรรมศาสตร์ พี่พิ้งค์ พึ่ง รับปริญญา ไปวันก่อน อักษรจุฬา หนู พิมรา ได้ ทุนรัฐบาล ยังเหลือ น้องพลอีกคน หนูภูมิใจมากที่ได้ทุนนี้ เพราะถ้าหนู ต้องเรียน ที่จุฬา จริงๆ คุณแม่ก็ต้องเป็นคน หาเงิน ดังนั้น ตอนนี้ ม่าหม้า ก็จะได้ หายเหนื่อยทั้งกายและใจเลยที่เดียว ขอบพระคุณมากค่ะ พิมรา ขุนเมือง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

กราบเรียนท่านนายกฯ ดิฉันชื่อ นางสาวจิรนันท์ เสนานุช จาก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นทร.ประเทศฝรั่งเศส สาขาวิชา วนศาสตร์ ได้เริ่มเรียนภาษาที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่างแดนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแตกต่างโดยสิ้น เชิง กับที่นี่ การอยู่หอพักกับชาวต่างชาติ การดิ้นรนในการใช้ภาษาที่ไม่เคยเรียน มาเลยสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง การให้ความช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ต่อสู้กับความอ่อนแอที่เกิดขึ้นเพราะห่างไกลบ้าน ปลอบโยน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งตอนนี้การเรียนภาษาของดิฉันไปได้ดีค่ะ อาจารย์น่ารักให้ความเป็นกีนเองและให้คำปรึกษา จะยากหน่อยในช่วงแรก เพราะยังไม่เข้าใจภาษา แต่ไม่ได้เกินความตั้งใจของเหล่าเด็กไทยเลยค่ะ จะเชื่อมั่นในความอดทน พยายาม ความตั้งใจ ความใฝ่ฝันที่มีและ ความหวัง กำลังใจที่อยู่ข้างหลัง การรอคอยการกลับไปพร้อมกับความสำเร็จ ไม่ได้รับความลำบากใดใดเลย การเป็นอยู่สบายมากค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง นางสาวจิรนันท์ เสนานุช อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

I AM KIARTTICHATRA INTARUNGSEE,MUANG DISTRICT CHIANGRAI PROVINCE'ODOS STUDENT
,I AM NOW STUDYING IN TOURS,FRANCE, I AM PROUND OF BEING A THAI CITIZEN UNDER THE THRONE OF THE KING BHUMIBOL THE GREAT. AS FAR AS I REMEMBER I THINK THAT THERE IS NO OTHER NATION IS AS LUCKY AS THAILAND,FOR WE HAVE A MIGTHY AND COMPETENT KING. AND ALL OF THE THAI HAVE HELPED ONE ANOTHER,NO MATTER WHAT PROBLEMS WE FACE.
I CAN GET ALONG WELL WITH ALL OF THE FRENCH AND I KEEP MY DUTY BEST. THE PEOPLE HERE IS NOT ONLY GENEROUS BUT ALSO HOSPITABLE.CONSEQUENTLY,I DO NOT HAVE ANY PROBLEM, ALTHOUGH I WOULD LIKE TO ASK THE MINISTRY OF EDUCATION THAT I WOULD LIKE TO ADJUST THE FACULTY I WILL STUDY. NOW I HAVE TO STUDY THE FRENCH LANGUAGE FOR THE ACADEMIC YEAR AND AFTER THAT I WILL STUDY IN THE INTERNATIONAL RELATIONS FIELD BUT I KNOW THIS FIELD IS NOT SUITABLE FOR ME IF I STUDY IN THIS FIELD,PERHAPS I WOULD NOT SUCCEED.I LOVE TO BE A TEACHER THUS I WOULD LIKE TO STUDY IN THE FACULTY OF EDUCATION : THE FIELD OF THE FRENCH LANGUAGE AND THE ENGLISH LANGUAGE. EVERYDAY IN FRANCE I MISS MY HOME AND MY FRIENDS BUT I ALWAYS CONCERN THAT THIS IS MY GREAT MISSION AND I HAD BETTER TOLERATE TO ALL THINGS. MOREOVER I HAVE TO LEARN MORE AND MORE BOTH KNOWLEDGES AND TERRIFIC CULTURE OF FRANCE. I WOULD LIKE TO EXPRESS MY FEELING THAT I AM SO ELATED I HAVE THE BEST OPPORTUNITY TO STUDY IN FRANCE.AND I ALSO PREFER TO THANK YOU VERY MUCH THE PRIME MINISTER THAKSIN CHINNAWAT,THE MINISTER ADISAI,KUNKRU ( DR. ) KASAMA AND ALL OF THE OFFICIALS IN THE MINISTRY OF EDUCATION. I PROMISE I WILL BEHAVE WELL AND ALSO BE A GOOD THAI STUDENT. I WILL NOT NEGLECT MY MISSION AND RESPONSIBILITY. "NO PAIN, NO GAIN" I HAVE OFTEN TOLD MYSELF THAT THERE IS NO ELAVATOR SUCCESS,YOU HAVE TO TAKE THE STAIRS.
SINCERELY YOURS, KIARTTICHATRA INTARUNGSEE

Dearest father Thaksin I'm only one from 160 scolarship studentin France... I don't have word to say more than thanks you so much...of your kindness to make up my love to better ways If don't get this scolarship. I think 1-2 years later... I'm only a merchant in the market... not a merchant's son... who make his parent pround of him... I can't do more... Because now I'm only student... But if I graduate... I promise I will comeback to relatiate our Thailand surely... You are the great man in my mind... You're like sun shine in my life... So deep I feel thanks... And truly love to you... Teerapat Kusalarak ODOS Muang Nakhonnayok

ขอขอบพระคุณท่านนายกที่ให้โอกาศเด็กยากจนอย่างพวกเราได้เรียนหนังสือ และพวกเราขอสัญญาว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะกลับมายังบ้านเกิดของตนเองเพื่อพัฒนาถิ่นฐานของตนและประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

0 ความคิดเห็น: